กู่แดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด
บอกต่อ:

ในสถานที่ที่ห่างไกลจากชุมชุม บรรยากาศโดยรอบเป็นท้องทุ่งนา โดยเฉพาะหน้าทำนาจะเห็นทุ่งข้างเขียวขจีโดยรอบ แต่มีสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เงียบสงัดดูมีความขลังและมีพลังอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่ สถานที่แห่งนี้คือ

กู่แดง วัดกุดยาง

กู่แดง ตั้งอยู่ในวัดกุดยาง ตำบลตลาดแร้ง เป็นโบราณสถานสมัยขอม ปัจจุบันคงเหลือเพียงฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ก่อสูงด้วยศิลาแลง มีร่องรอยบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน ผนังก่ออิฐแต่หักพังหมด คงเหลือเสากรอบประตูทั้ง 4 ด้าน พบทับหลังสลักเป็นภาพพระกฤษณะประลองกำลังกับช้าง ส่วนทางด้านเหนือถูกดัดแปลงโดยทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปประทับนั่งพร้อมบันไดทางขึ้นครอบอาคารเดิม โบราณสถานแห่งนี้ประมาณอายุจากลวดลายทับหลังอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ตรงกับศิลปะเขมรแบบบาปวน

การเดินทาง จากตัวเมืองชัยภูมิ ใช้ทางหลวงหมายเลข 225 ผ่านอำเภอบ้านเขว้าจนถึงบ้านหลุมโพธิ์ประมาณ 30 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปบ้านกุดยางอีก 8 กิโลเมตร

ที่ตั้ง : วัดกุดยาง ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
https://thai.tourismthailand.org