เจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวล่าสุดวันนี้
บอกต่อ:

เจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน ตั้งอยู่ถนนศรีปราชญ์ ตำบลคลัง อำเภอเมือง หลังสวนพระเงินข้างสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ ทรงเจดีย์แบบลังกา

สันนิษฐานว่าชาวลังกา ที่สร้างพระบรมธาตุเป็นผู้สร้าง ราวพ.ศ.1800–1900 มีการซ่อมสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 – 2522 กรมศิลปากรได้ซ่อมแซมด้านหน้าพระเจดีย์ มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นนั่งองค์ใหญ่สมัยอยุธยา เรียกว่าพระเงินหรือหลวงพ่อเงิน

ที่ตั้ง 19 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
https://thai.tourismthailand.org