คุณสมบัติผู้มีสิทธิ “ชิม ช้อป ใช้” – ลงทะเบียนง่ายๆ ผ่านลิงค์นี้

ข่าวล่าสุดวันนี้
บอกต่อ:

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ “ชิม ช้อป ใช้”

คนไทยที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ สามารถใช้สิทธิลงทะเบียน “ชิม ช้อป ใช้” ทุกคน รีบลงทะเบียนด่วน ก่อนครบ 10 ล้านคน!

  1. มีบัตรประจำตัวประชาชน เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. จำกัดสิทธิคนลงทะเบียน 10 ล้านคนแรกเท่านั้น (ลงทะเบียนได้ 1 ล้านคน/วัน)
  4. ระยะเวลาลงทะเบียน 23 ก.ย. – 15 พ.ย. 62

 

ลงทะเบียนรับสิทธิง่ายๆ 4 ขั้นตอน

คำถาม : ขั้นตอนการลงทะเบียน ยุ่งยาก วุ่นวายและต้องใช้เอกสารต่างๆ เยอะหรือไม่?

คำตอบ : การลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก วุ่นวาย แต่อย่างใด โดยมี ขั้นตอน 4 ขีั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระยะเวลาลงทะเบียน 23 – ก.ย. – 15 พ.ย.62  ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนที่ 2. รอรับ SMS/E-mail ผลการลงทะเบียนรับสิทธิภายใน 3 วันทำการ

 

ขั้นตอนที่ 3. Download Application “เป๋าตุง” เพื่อใช้สิทธิผ่าน G-Wallet ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย

 

ขั้นตอนที่ 4. รับสิทธิ 2 ต่อ
(ใช้จ่ายจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ได้ต้งแต่วันที่ 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 62)