เทคนิคพัฒนาตนเองแบบง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

การพัฒนาตนเอง (Self development)
บอกต่อ:

          สำหรับการควบคุมตนเองนั้น คือกระบวนการที่บุคคลใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยที่บุคคลนั้น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายของพฤติกรรมนั้น ๆ และกระบวนการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยตัวเอง จนเป็นทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ เพื่อให้การควบคุมตนเอง บรรลุไปถึงเป้าหมาย และให้เกิดผลอย่างสูงสุดนั้น ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

2. ระบุพฤติกรรมเป้าหมาย

3. เลือกเฉพาะเป้าหมายที่สามารถบรรลุผลได้

4. บันทึกพฤติกรรม

5. ทำสัญญากับตัวเอง

6. หาแรงเสริมให้กับตัวเอง

          ในการทำสัญญากับตนเองนั้น คือ เครื่องมือที่ทรงพลัง ต่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยการเขียนเป็นลายลักอักษร ที่ระบุขั้นตอนการดำเนินการ และเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว จะให้อะไรกับตัวเอง ในการทำสัญญากับตนเองนั้น ก็เหมือนกับการทำสัญญาอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีข้อความที่ระบุในสัญญาว่า ต้องใช้เวลาเท่าไร อาจ2-3 นาที เป็นสัปดาห์ หรืออาจเป็นเดือน เป็นปี และในการเสียสัญญาควรเขียนเฉพาะสิ่งที่รู้ว่า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อบรรลุตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้เปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมเป้าหมาย สรุปในสัญญาที่ควรมีคือ

มีเป้าหมายของพฤติกรรมที่ต้องการบรรลุ และต้องกำหนดเวลาที่แน่นอน

สิ่งเสริมแรงที่ต้องใช้ รวมกับการกำหนดเวลาที่จะใช้แรงเสริมนั้น

มีรางวัลเพิ่มเติม เมื่อทำงานขั้นต่ำได้สำเร็จ

มีบทลงโทษ หากทำตามสัญญาไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด

เก็บบันทึกพฤติกรรมของตนเอง

หาพยานรู้เห็น อย่างน้อย 2 คน

สำหรับการในการเสริมแรงตนเอง เพื่อช่วยให้ความแข็งแกร่งของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังนั้นทุกครั้งที่จะกระทำพฤติกรรมดังกล่าวนี้ จะต้องมีการเสริมแรงตนเองด้วยรางวัล และสาเหตุที่ทำให้การปรับตนประสบความล้มเหลวคือ ไม่ยอมใช้เทคนิค เนื่องจากไม่เชื่อว่า เทคนิคนี้สามารถช่วยได้ หรือไม่เชื่อว่า จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ อาจเป็นเพราะว่า คุณไม่ได้ต้องการที่จะปรับตนเองอย่างจริงจัง จึงไม่ได้ใช้เวลา และความพยายามอย่างเต็มที่ หรืออาจเริ่มต้นด้วยความสำเร็จ แต่เกิดความไม่กล้าในภายหลัง ดังนั้น คุณจะเห็นได้ว่า เทคนนิคในการพัฒนาตนเอง ที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะมีกระบวนการที่คล้ายกัน แทบจะทุกเทคนิคคือ กำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย หรือพฤติกรรมต้องมีการวางแผน มีการประเมิน ตลอดจนมีการเสริมแรงเข้าไป ในขณะเดียวกัน อีกเทคนิคที่ใช้ได้ผลคือ เทคนิคการสัญญากับตนเอง