เทคนิคพัฒนาตนเอง พัฒนาอย่างไร ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

การพัฒนาตนเอง (Self development)
บอกต่อ:

          หากใครที่กำลังอยู่ในวัยทำงาน และต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานตลอดตั้งแต่ 8-10 ชั่วโมง 5-6 วันต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย เป็นไปได้ที่ว่า คุณอาจหมดไฟ หรือไฟในการทำงานลดลง ดังนั้น ในวันนี้แอดมินจึงอยากให้คุณได้ลองใช้วิธีเหล่านี้ ที่เราได้นำมาฝาก เพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง ให้ถึงเป้าหมายอย่างเร็ววัน อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง ตามเรามาได้เลยค่ะ

ขั้นตอนวางแผนการทำงาน

ลิสต์รายละเอียดงานที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้

เตรียมรายชื่องานที่ต้องทำ แปะแผนงานนั้นไว้ตรงหน้า เพื่อให้เห็นตลอดเวลา ข้อไหนทำไปแล้วให้ขีดฆ่าออกทันที

งานจะสำเร็จได้ดี ต้องเริ่มจากงานเล็ก ก่อนไปงานใหญ่เสมอ

เตรียมแผนในการทำงานไว้หลาย ๆ แผน เพื่อไม่ให้งานผิดพลาด

ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า งานแต่ละชิ้น จะเสร็จเมื่อไร

วางแผนการทำงาน ว่าจะทำสิ่งใดนั้น คุ้มค่ากับเวลาหรือไม่ เพราะเวลาทุกคนมีเท่ากัน แต่ทำไมบางคนทำได้น้อย แต่ยังบ่นว่า ไม่มีเวลาทำเสียอีก

พัฒนาตนเอง ให้เป็นนักวางแผนในการทำงาน เมื่อคุณคุ้นเคยกับการวางแผนแล้ว จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองมาก

จัดทำบันทึกช่วยจำ ช่วยให้งานสำเร็จได้

จดปัญหาทุกอย่างลงในกระดาษ จากนั้นแก้ปัญหาในกระดาษ ทีละอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป

จดบันทึกให้เป็นนิสัย เพราะระหว่างที่คุณจดบันทึกนั้น จะช่วยให้คุณนึกอะไรได้อีกมากมาย

เอาชนะการลืม ด้วยการบันทึก เป็นที่แน่นอนว่า คนเราจะลืมทุกสิ่ง โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่อยากทำ

พัฒนาระบบเตือนความจำ เช่น รายการนัดหมาย อาจใช้นาฬิกาปลุกเข้าช่วย ได้เช่นกันค่ะ

หาแรงบันดาลใจในการทำงาน

อย่ารอให้มีแรงบันดาลใจ แล้วค่อยทำงาน ควรเริ่มลงมือทำเลยดีที่สุด

ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้อื่น อาจโดยการสอบถาม แลกเปลี่ยน ผู้คนที่ทำสำเร็จมาแล้ว

สัญญากับตัวเองว่า เมื่อทำงานสำเร็จ ต้องให้รางวัลแก่ตัวเอง

ยืมแรงบันดาลใจจากผู้อื่น อาจลองถามจากบุคคลอื่น ๆ จะพบว่า มีคนอยากทำงานที่เราทำอยู่นั้นอย่างมากมาย ดังนั้นเมื่อเราเองได้ทำแล้ว ทำไมจะทำให้ดีไม่ได้

ส่งเสริมกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงาน เพราะจะเป็นการสอนตัวเอง และกระตุ้นตัวเองไปในตัวด้วย

อย่ากดดันตัวเองให้มาก เพราะในบางเรื่องอาจเล็กน้อยมาก ไม่คุ้มกัน กับที่เราต้องเสียอารมณ์

ใส่ใจตัวเองให้มากขึ้น จะทำให้ชีวิตสดใส เช่น เรื่องการแต่งกาย เสริมเครื่องประดับสวย ๆ เป็นต้น

หาวิธีกระตุ้นตัวเองให้อยากทำงานหลาย ๆ วิธี ที่สำคัญ อย่าคุยกับบุคคลที่ทำให้เราท้อแท้เด็ดขาด เพราะเขาเหล่านั้น จะสูบวิญญาณพลังงานไปจากเรา

เปลี่ยนจาก ความอยากจะทำ ให้เป็น กระทำเลยทันที เพราะผลงานจะเกิดขึ้นได้ ต้องจากการกระทำเท่านั้น

เพิ่มความปรารถนาในการทำงานให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ให้พูดคำว่า “Yes, I Can” มากกว่า ทำไมไ่ด้

ให้พลังงานของคุณหมดไปกับการทำงาน ทำงานให้เหมือนกับว่า พรุ่งนี้จะไม่ได้ทำงานอีกแล้ว จะทิ้งความทรงจำอะไรได้บ้าง ให้คนข้างหลังคิดถึงเรา

หลีกเลี่ยงการชี้นำไปทางลบ ด้วยคำพูดคน ที่พูดแล้วไม่ส่งเสริมกำลังใจ ให้เราทำงาน คนนั้นไม่ใช่มิตรแท้ ควรเลี่ยงเป็นอย่างมาก

เริมต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่ดี และกระตือรือร้น เพราะวันนี้เป็นวันแห่งความหวังใหม่ของทุกคน

ทัศนคติที่ดี สำเร็จตามเป้าหมายได้ง่าย

บอกตัวเสมอว่า งานที่เราต้องทำวันละหลาย ๆ ครั้งนั้น มีประโยชน์อย่างไร เพื่อที่คุณจะได้มีแรงอย่างทำ

ตั้งใจให้แน่วแน่ว่า ต้องทำให้สำเร็จ อย่ามัวแต่กังวลว่า จะทำไม่สำเร็จ อีกทั้ง ความกังวลใจ จะทำให้คุณเหนื่อย และเป็นทุกข์ จนทำให้งานเสียก็เป็นได้

เคราะห์ถึงเหตุผลในการที่คุณไม่เต็มใจในการทำงาน ถ้าคุณไม่อยากทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ถามตัวเองก่อนเลยว่า คุณคิดจะหลีกเลี่ยงอะไร

บังคับตัวเองให้ได้ ให้เริ่มต้นทำงาน เพราะจะเกิดความเชื่อมั่นเมื่อคุณได้เริ่มไปแล้ว ซึ่งหลายต่อหลายคนอาจรอเวลา จนไม่ได้ทำอะไร ไปจนถึงขั้นล้มเหลว

ฝึกตนเองให้มีทัศนคติในทางสร้างสรรค์ คิด ทำ มอง พูด แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ แล้วเราจะมองตัวเราเองว่า มีค่ามากขึ้น

ทำงานเพิ่มขึ้นทันที เมื่อได้รับข่าวดี เช่น งานที่ผ่านมา หากคุณทำแล้วเห็นผล ก็ให้เริ่มงานใหม่ทันที

ไม่สับสนว่าระหว่างคำว่า “ยาก” กับคำว่า “เป็นไปไม่ได้” เพราะงานยากนั้นไม่มี แต่เป็นเพราะว่า เราไม่รู้จักทำให้มันง่ายต่างหาก

เพิ่มราคาความล้มเหลว ด้วยการทำบางสิ่งบางอย่าง เพราะการทำงานในครั้งแรกนั้น ไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณเลิกไปแล้ว แปลว่า คุณเหนื่อยฟรี

แสดงให้เหมือนกับว่า เป็นไปไม่ได้ที่เราจะล้มเหลว ไม่ต้องเผื่อใจว่า จะสำเร็จหรือไม่

เตือนตัวเองไว้อยู่เสมอว่า การรอคอย น่ากลัวกว่าการเริ่มต้นทำงาน ให้ลองลงมือทำก่อน แล้วจะโล่งใจขึ้น เพราะเราสามารถทำมันได้จริง ๆ