เสี่ยงเซียมซี พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต,ซำปอกง) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

เสี่ยงเซียมซี
บอกต่อ:

โปรดทำจิตใจให้สงบแล้วตั้งจิตอธิษฐาน
ให้นึกถึงสิ่งศักดิ์ใดๆ ที่ท่านนับถือ
จากนั้นกดกระบอกติ้วเพื่อเสี่ยงทายเซียมซี


หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก ตั้งอยู่ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร)ได้สร้างขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในพระวิหารหลวง และเรียกชื่อแบบจีนว่า “ซำปอฮุดกง” หรือ “ซำปอกง”

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร มีคติความเชื่อโด่งดังในเรื่องการขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และมีมิตรไมตรีที่ดี

การสักการะ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ใช้เครื่องสักการะอันได้แก่ ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ และดอกไม้พวงมาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีหอมณเฑียรธรรมเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บประไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4

หน้าพระวิหารหลวงยังมีหอระฆังฝีมือคนรุ่นใหม่ สำหรับติดตั้งระฆังยักษ์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ทางเข้าวัดมีเจดีย์หิน ทำมาจากเมืองจีน เรียกว่า “ถะ” เป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก

Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์