[แบบทดสอบจิตวิทยา] คุณมีความสุขดีหรือเปล่า?

จิตวิทยา (Psychology) แบบทดสอบจิตวิทยา (Personality Quiz)
บอกต่อ:

หากถามกันเล่นๆ ว่าคุณมีความสุขดีหรือเปล่า เชื่อได้เลยส่วนใหญ่จะตอบว่าก็มีความสุขดี แต่การวัดว่าคุณมีความสุขดีจริงหรือเปล่า จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่สามารถทดสอบความสุขนั้นได้ ดังนั้นลองมาทดสอบดู ว่าที่คุณบอกคุณมีความสุขดี จริงๆ แล้วคุณมีความสุขดีจริงหรือเปล่า?

แบบทดสอบมี 10 ข้อ ลงมือทำได้เลย

1. ถ้าร้านอาหารเจ้าประจำของคุณปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ ในวันที่คุณตั้งใจเหลือเกินว่า วันนี้จะรับประทานอาหารร้านนี้ให้จงได้ คุณจะ

 
 
 

2. ที่ทำงานมีระบบงานใหม่และบังคับให้ทุกคนต้องเรียนรู้ คุณรู้สึก

 
 
 

3. ครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกภาคภูมิใจทั้งในตัวเองและคนอื่นด้วย คือเมื่อไหร่?

 
 
 

4. วันเกิดของเพื่อน สำหรับคุณเป็นอย่างไร?

 
 
 

5. คุณมีงานอดิเรกอะไรบ้างไหม ที่คุณทำซะเพลินจนลืมเวลาทุกที

 
 
 

6. เวลาคุณอยู่ท่ามกลางผู้คนรายล้อม คุณมีอาการ

 
 
 

7. เวลาที่คุณต้องพานพบกับช่วงเวลาที่ต้องทุกข์ทน คุณคิดอะไรอยู่?

 
 
 

8. วันฝนตก สายฝนมีอิทธิพลกับคุณบ้างไหม?

 
 
 

9. ชีวิตด้านสังคมกับเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงาน ของคุณตอนนี้หล่ะ?

 
 
 

10. อะไรกำหนดทิศทางชีวิตของคุณ?

 
 
 

Question 1 of 10

ปัญหาและการเลือกปัญหาของนักจิตวิทยา

เหมือนกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป กระบวนการทางจิตวิทยา เริ่มจากการเลือกปัญหาที่สนใจ แล้วจึง สังเกต ศึกษา หรือทดลอง อย่างเป็นระบบ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา แล้วทำการรวบรวม เรียบเรียง และตีความข้อเท็จจริงที่ได้ หากนักจิตวิทยาพบแนวทางที่จะแก้ปัญหาหรือตอบคำถามที่กำหนด และสามารถนำมาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องเป็นคำตอบของคำถามกว้าง ๆ ได้ นักจิตวิทยาก็จะสนใจ และลงมือศึกษาทันที แต่บางครั้งปัญหาก็เกิดขึ้นจากการสังเกตสิ่งรอบๆ ตัว

นักจิตวิทยาได้แบ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาทางจิตวิทยาออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มแรกเห็นว่า การเลือกปัญหานั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าของนักจิตวิทยา กลุ่มที่สองนั้นกลับเห็นว่า การเลือกปัญหาและการตั้งคำถามควรจะเป็นไปตามทฤษฎี และกลุ่มหลังเห็นว่าความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดขึ้นเอง เป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุดสำหรับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อเรามองโดยรวมแล้ว จะเห็นว่าทั้งความอยากรู้อยากเห็นและทฤษฎี ต่างก็มีส่วนช่วยในการสังเกต อธิบาย และตีความข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพราะทฤษฎีนั้นมีบทบาทที่ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่สังเกต และชี้ให้เห็นคำถามใหม่ ๆ อีกทั้งยังชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นทฤษฎีจึงมีประโยชน์และมีบทบาทเป็นที่ยอมรับทั่วไปและทั่วโลกก็ต่างกันยอมรับ

ทำไมคนถึงชอบทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ

คำตอบของคำถามนี้อธิบายแบบง่ายๆ คือ ที่ผ่านมาธรรมชาติของมนุษย์ชอบที่จะคิดค้นทฤษฎีต่างๆ เพื่ออธิบายความเป็นตัวตนของตัวเอง โดยแบ่งแยกคนออกเป็นประเภท แต่ประเด็นที่สำคัญคือ คนไม่ใช่สิ่งของที่จะแบ่งประเภทได้ง่ายๆ เหมือนผัก เหมือนปลา และการแบ่งคนออกเป็นประเภทต่างๆ ย่อมทำให้เกิดภาพจำและการเหมารวม ว่าคนประเภทใดประเภทหนึ่ง จะต้องมีลักษณะแบบนี้ตลอดเวลา

นอกจากนี้การทำแบบทดสอบบุคลิกภาพยังช่วยทำให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนขึ้นมา ทำให้คนแต่ละคนรู้ว่าตัวเองมีอัตลักษณ์อย่างไร ซึ่งอัตลักษณ์นี้เองจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เป็นเหมือนการติดป้ายบอกว่าแต่ละคนมีลักษณะอย่างไร

แต่ต้องไม่ลืมว่าการติดป้ายบอกว่าแต่ละคนเป็นคนยังไงก็มีข้อจำกัดเช่นกัน เพราะตามธรรมชาติของคนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การทำแบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นเพียงการประเมินตัวตนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราอาจเปลี่ยนไปจนผลทดสอบบุคลิกภาพไม่เหมือนเดิมก็ได้

เพราะถ้าเราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตาม ก็อาจแสดงให้เห็นว่าเรายังคงมีความเป็นเด็กในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะความคิดความอ่านที่ไม่ได้โตไปตามอายุ

เว็บ phongxodiax.com ขอแนะนำ แบบทดสอบจิตวิทยาในตัวคุณ แบบทดสอบจิตวิทยาทัศนคติ แบบทดสอบจิตวิทยาการทํางาน แบบทดสอบจิตวิทยาอาชีพ แบบทดสอบจิตวิทยาโรคจิต แบบทดสอบจิตวิทยาการตัดสินใจ แบบทดสอบนิสัย คำถามจิตวิทยา 18+ แบบทดสอบทายใจ แบบทดสอบนิสัยส่วนตัว แบบทดสอบนิสัยบุคลิกของตัวเอง คำถามทายนิสัย แบบทดสอบนิสัยคนเจ้าชู้ คําถามทายใจเพื่อน แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบบุคลิกภาพของตนเอง แบบทดสอบบุคลิกภาพพร้อมเฉลย แบบทดสอบบุคลิกภาพdisc แบบทดสอบบุคลิกภาพอาชีพ แบบทดสอบบุคลิกภาพ 9 แบบ แบบทดสอบบุคลิกภาพพร้อมเฉลยpdf แบบทดสอบนิสัย แบบทดสอบจิตใจ
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์