[แบบทดสอบจิตวิทยา] สวนหลังปราสาท

จิตวิทยา (Psychology) แบบทดสอบจิตวิทยา (Personality Quiz)
บอกต่อ:
จิตวิทยา (อังกฤษ: psychology) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต), กระบวนความคิด, และพฤติกรรม ของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์), อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (เช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว, ระบบการศึกษา, การจ้างงานเป็นต้น) และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต นักจิตวิทยามีความพยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจถึงหน้าที่หรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันก็ทำการศึกษาขั้นตอนของระบบประสาทซึ่งมีผลต่อการควบคุมและแสดงออกของพฤติกรรม

การทำแบบทดสอบบุคลิกภาพก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีเท่านั้น เพราะความจริงแล้วแบบทดสอบบุคลิกภาพมีข้อเสียที่อาจฉุดรั้งการพัฒนาตัวเองของคุณได้เช่นกัน Benjamin Hardy นักจิตวิทยาและนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยา เล่าว่า แบบทดสอบบุคลิกภาพทำให้เกิดความเข้าใจผิด ว่าบุคคลิกภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต

แต่ความจริงแล้วแบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นเพียงการประเมินจากสิ่งที่เคยทำในอดีต เพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น ดังนั้นแบบทดสอบบุคลิกภาพจึงมีความน่ากลัวสำหรับคนที่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่แบบทดสอบบอก

เว็บ phongxodiax.com ขอแนะนำ แบบทดสอบจิตวิทยาในตัวคุณ แบบทดสอบจิตวิทยาทัศนคติ แบบทดสอบจิตวิทยาการทํางาน แบบทดสอบจิตวิทยาอาชีพ แบบทดสอบจิตวิทยาโรคจิต แบบทดสอบจิตวิทยาการตัดสินใจ แบบทดสอบนิสัย คำถามจิตวิทยา 18+ แบบทดสอบทายใจ แบบทดสอบนิสัยส่วนตัว แบบทดสอบนิสัยบุคลิกของตัวเอง คำถามทายนิสัย แบบทดสอบนิสัยคนเจ้าชู้ คําถามทายใจเพื่อน แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบบุคลิกภาพของตนเอง แบบทดสอบบุคลิกภาพพร้อมเฉลย แบบทดสอบบุคลิกภาพdisc แบบทดสอบบุคลิกภาพอาชีพ แบบทดสอบบุคลิกภาพ 9 แบบ แบบทดสอบบุคลิกภาพพร้อมเฉลยpdf แบบทดสอบนิสัย แบบทดสอบจิตใจ
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์