โรคจิตเภท (Schizophrenia)

ความผิดปกติทางจิต (Mental Disorders)
บอกต่อ:

เป็นความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่ง ซึ่งความเจ็บป่วยทำให้มีผู้ป่วยเกิดการแตกแยกของกระบวนการคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ อาการที่สังเกตเห็นเป็นส่วนใหญ่ เช่น หูแว่ว หวาดระแวง หลงผิดแบบแปลกประหลาด

ด้วยอาการผิดปกติทางจิตนี้ มักทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการเข้าสังคมหรือการประกอบอาชีพ

ความเสี่ยงของการเกิดโรคจิตเภท (Schizophrenia)  มักเริ่มแสดงอาการในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยอัตราคนป่วยต่อประชากรปกติคือ 0.3-0.7%  (1,000 คน จะมีคนป่วยโรคจิตเภท (Schizophrenia) จำนวน 3- 7 คน)

อาการที่เกิดจากความผิดปกติของความคิด
– อาการหลงผิด  เชื่อผิดๆในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายด้วยเหตุผลให้ผู้ป่วยเปลี่ยนความคิดได้
– ความคิดไม่ปะติดปะต่อ
– ถามอย่างตอบอย่าง
– พูดแล้วเราฟังไม่รู้เรื่อง
– พูดศัพท์แปลกๆ

อาการที่เกิดจากความผิดปกติของการรับรู้
– อาการประสาทหลอน
– ภาพหลอน (เห็นภาพที่คนอื่นไม่เห็น)
– หูแว่ว (ได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน) เสียงหลอน
– การแสดงอารมณ์ผิดปกติ ยิ้ม หัวเราะโดยไม่มีเหตุผล หรือเฉยเมยไม่แสดงอารมณ์
– พฤติกรรมเปลี่ยน  วุ่นวาย พูดคนเดียว ยกมือไหว้คนไปทั่ว ทำท่าแปลกๆ ที่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย ไม่สนใจดูแลตัวเอง เฉยชาในการทำงาน

สาเหตุของโรคจิตเภท
– ในปัจจุบันยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของโรคจิตเภท  ดูเหมือนว่ากรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคนี้พอๆกัน

นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ตรงไปตรงมาว่ายีนอะไร สารเคมีตัวไหน หรือความเครียดแบบใดที่เป็นสาเหตุของโรคจิตเภทนี้โดยตรง

การรักษา-การดูแล
1. การรักษาด้วยยา
ยาจะช่วยลดอาการที่ป่วยอยู่และช่วยให้กลับมาทางานได้เกือบเหมือนเดิม แต่ยาก็ยังไม่สามารถรักษาผู้ป่วยจิตเภทให้หายขาดได้ หรือรับประกันไม่ได้ว่าอาการของโรคจะกำเริบกลับมาเป็นใหม่อีก ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยารักษาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้้ำของโรค

ผลข้างเคียงของยาต้านโรคจิต
มีผลข้างเคียงเช่น มีอาการง่วงนอน กระสับกระส่าย ปวดเมื่อย ตัวสั่น ตาพร่ามัว ตัวแข็งเกร็ง กรามแข็ง ลิ้นแข็ง ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยที่ยาแก้ผลข้างเคียงเหล่านี้

2. การรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)

3. การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ได้แก่ การฝึกการเข้าสังคม การฝึกอาชีพ การให้คาปรึกษา

4. การทำจิตบาบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตนเองและปัญหาของตนเองมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะแยกแยะสิ่งที่เป็นและไม่ใช่ความจริง

5. ครอบครัวบำบัด มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น ช่วยให้ครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเภท และปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้ ช่วยให้ครอบครัวเข้าใจวิถีทางที่จะทาให้ผู้ป่วยมีอาการลดน้อยลง

6. กลุ่มบำบัด

การดูแลผู้ป่วย
– ขณะที่ผู้ป่วยกำลังมีอาการทางจิต ญาติควรเข้าใจว่าผู้ป่วยไม่ได้แกล้งทำ หรือดื้อไม่เชื่อฟัง แต่เป็นอาการป่วยจริงๆ
– ช่วยดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง ไม่ควรเพิ่ม หยุด หรือลดยาเอง
– ช่วยพาผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษาให้สม่ำเสมอ ตรงตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้การดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอ
ผู้ป่วยที่มีอาการระแวงว่ามีคนจะมาทำร้าย  ถ้าญาติพยายามอธิบายว่า “ไม่จริง” จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่า “ไม่เข้าใจเขา”  จึงควรรับฟังในสิ่งที่ผู้ป่วยพูดโดยไม่เสริมในอาการหลงผิดของผู้ป่วยและแสดงความเห็นอกเห็นใจในความกลัวของผู้ป่วย ก็จะทำให้ผู้ป่วยสงบลงได้

ผู้ป่วยที่เฉื่อย ซึมเซา แยกตัว  ควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว แต่จะต้องระวังให้ค่อยเป็นค่อยไปตามความเหมาะสม

ผู้ป่วยที่หงุดหงิด โมโหง่าย ก้าวร้าว ญาติควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งกับผู้ป่วย พูดกับผู้ป่วยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล เก็บของใช้ที่แหลมคม และเป็นอันตรายให้มิดชิด

ถ้าผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ดูสับสน วุ่นวาย ดื้อ ไม่ยอมกินยา ไม่ยอมมาพบแพทย์ ญาติควรรีบติดต่อกับแพทย์ผู้รักษา เพื่อเล่าอาการของผู้ป่วยให้แพทย์ทราบ ซึ่งญาติจะได้รับคำแนะนาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

– หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วย ถ้าพบความผิดปกติ ควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที
– จัดหากิจกรรมให้ผู้ป่วยทำโดยเฉพาะในเวลากลางวัน เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยคิดมาก ฟุ้งซ่าน แต่ก็ไม่ต้องถึงกับบังคับมากเกินไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
– อาการผิดปกติทางจิตเวช : พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ โรงพยาบาลศรีธัญญา
– wikipedia.org

เว็บ phongxodiax.com ขอแนะนำ กลุ่มโรคทางจิตเวช โรคทางจิตเวชpdf ความผิดปกติทางพฤติกรรม 17 อาการป่วยทางจิต อาการทางจิตประสาท ป่วยทางจิต เรียกร้องความสนใจ การจำแนกโรคทางจิตเวช โรคทางจิตเวชppt อาการทางจิตของวัยรุ่น แม่มีอาการทางจิต โรคซึมเศร้า ป่วยทางจิตเรียกร้องความสนใจ โรคจิตเภท ยารักษาโรคจิตเภท โรคซึมเศร้าทดสอบ โรคซึมเศร้ารักษา โรคซึมเศร้าสาเหตุ โรคซึมเศร้าpantip แบบสอบถามโรคซึมเศร้าออนไลน์ โรคซึมเศร้าคือ วิธีรักษาโรคซึมเศร้าด้วยตัวเอง
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์