โรคหลงตัวเอง (Narcissistic personality disorder, NPD)

ความผิดปกติทางจิต (Mental Disorders)
บอกต่อ:

โรคหลงตัวเอง (Narcissistic personality disorder) หรือ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Social Network เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยอาการหลักๆ ได้แก่ การที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากกว่าความเป็นจริง มีความต้องการถูกชมเชยมากเกินปกติ และการไม่เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น พวกเขามักเอาเปรียบคนรอบข้าง

โรคนี้ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2468 โดยโรเบิร์ต วีลเดอร์ (Robert Wealder) สำหรับชื่อ (Narcissistic personality disorder, NPD) ที่ใช้ในปัจจุบันถูกใช้ครั้งแรกใน พ.ศ. 2511

อัตราการพบผู้ป่วยโรคหลงตัวเอง

จากการวิจัยพบว่าในกลุ่มประชากรปกติ จะมีคน 1% ที่จะป่วยด้วยโรคหลงตัวเอง (Narcissistic personality disorder) โรคนี้มักเกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและในคนหนุ่มสาวมากกว่าคนมีอายุ

อาการของโรคหลงตัวเอง

คนที่เป็นโรคหลงตัวเองจะชอบโอ้อวด ต้องการให้คนอื่นชม ชอบเหยียดหยามผู้อื่น และขาดความร่วมรู้สึกต่อผู้อื่น

ทำให้ผู้เป็นโรคหลงตัวเองดูเหมือนมีพฤติกรรมที่ดื้อรั้น รู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น และมักคอยหาทางควบคุมผู้อื่นหรือใช้อำนาจแบบผิด ๆ

นอกจากนี้ผู้เป็นโรคนี้มักมีอาการอัตตาที่เปราะบาง (fragile ego) ทำให้ไม่สามารถทนต่อคำวิจารณ์ของคนอื่นได้ และมักดูถูกคนอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าตนเหนือกว่า

คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต พิมพ์ที่ 5 (DSM-5) ระบุว่าบุคคลที่เป็นโรคหลงตัวเองมักมีอาการบางข้อหรือทุกข้อต่อไปนี้

– โอ้อวดตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนราวกับว่าตนอยู่เหนือกว่า
– จินตนาการ เกี่ยวกับอำนาจ ความสำเร็จ ความฉลาด ความมีเสน่ห์ และอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา
– มองว่าตัวเองพิเศษ เหนือกว่าผู้อื่น
– ต้องการให้คนอื่นชื่นชมตัวเองตลอดเวลา
– รู้สึกว่าตนเองควรได้รับการปฏิบัติแบบพิเศษและผู้อื่นควรเชื่อฟังตน
– เอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง
– ไม่ยอมเข้าใจความรู้สึก ความต้องการ และความจำเป็นของผู้อื่น
– อิจฉาผู้อื่นและเชื่อว่าผู้อื่นก็อิจฉาตนเช่นกัน
– ขี้โม้และมีพฤติกรรมดื้อรั้น

ต้องแสดงอาการนานแค่ไหนถึงจะเข้าขั้นป่วยเป็นโรคหลงตัวเอง

โรคหลงตัวเองมักเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นหรือช่วงเข้าสู่ผู้ใหญ่ เด็กและวัยรุ่นอาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่คล้ายกับโรคหลงตัวเองทว่ามักเป็นการชั่วคราว และไม่เข้าขายของการวินิจฉัยโรค

อาการที่แท้จริงของโรคมักเกิดขึ้นในหลายเหตุการณ์ และไม่เปลี่ยนแปลงแม้เวลาผ่านไป DSM-5 ระบุุว่าผู้ป่วยต้องแสดงอาการที่แตกต่างจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัดถึงจะเรียกได้ว่าเป็นอาการของโรคหลงตัวเอง

ความแตกต่างระหว่าง “คนมั่นใจในตัวเอง” กับ “คนหลงตัวเอง”

คนมั่นใจในตัวเอง
– แสดงความพอใจตนเองในพื้นที่ของตัวเอง อาจไม่แสดงออกให้คนอื่นเห็นชัดเจน หรือหากจะแสดงออกให้คนอื่นเห็นก็จะไม่ไปรบกวนคนอื่น

– หากมีการเปรียบเทียบ ก็จะเปรียบเทียบในชีวิตตัวเอง เช่น

เปรียบเทียบตัวเองในปัจจุบันกับตัวเองในอดีต แต่จะไม่มีทางเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ด้อยกว่าเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น

คนหลงตัวเอง
– หาโอกาสแสดงความดีงามของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ยกความดีเข้าตัว หรือโยนความผิดพลาดให้คนอื่น
– หาทางเอาเปรียบคนอื่น และสร้างข้อเปรียบเทียบระหว่างตนเองกับคนอื่น เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นและสมบูรณ์แบบกว่าคนอื่น
– แอบปรับเปลี่ยนความจริง แต่งเรื่องเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวเองดูเป็นฮีโร่หรือตัวเด่นในสถานการณ์ต่างๆ
– คอยหาโอกาสจับผิดคนอื่นและดึงเรื่องๆ นั้นออกมาเป็นประเด็นเมื่อต้องการเอาเปรียบ

สาเหตุ

อ้างอิงจากงานวิชาการของ Leonard Groopman และ Arnold Cooper แสดงให้เห็นปัจจัยที่อาจส่งเสริมให้เกิดโรคหลงตัวเอง คือ

1. นิสัยพื้นฐานตั้งแต่เกิดที่อ่อนไหวมากเกินไป
2. การได้รับการชื่นชมเกินจริง
3. การได้รับการชื่นชมพฤติกรรมดีมากเกินไป หรือได้รับคำวิจารณ์พฤติกรรมไม่ดีที่มากเกินไป
4. ถูกตามใจเกินไป
5. ถูกผู้ใหญ่ชมว่ามีทักษะหรือหน้าตาดี
6. ถูกทารุณกรรมทางอารมณ์อย่างรุณแรงในวัยเด็ก
7. การดูแลที่ไม่สม่ำเสมอจากผู้ปกครอง
8. การเรียนรู้พฤติกรรมชักจูงจากผู้ปกครองหรือเพื่อน
9. ถูกให้ความสำคัญจากผู้ปกครองเพราะพวกเขาต้องการเพิ่มความมั่นใจตนเอง

เว็บ phongxodiax.com ขอแนะนำ กลุ่มโรคทางจิตเวช โรคทางจิตเวชpdf ความผิดปกติทางพฤติกรรม 17 อาการป่วยทางจิต อาการทางจิตประสาท ป่วยทางจิต เรียกร้องความสนใจ การจำแนกโรคทางจิตเวช โรคทางจิตเวชppt อาการทางจิตของวัยรุ่น แม่มีอาการทางจิต โรคซึมเศร้า ป่วยทางจิตเรียกร้องความสนใจ โรคจิตเภท ยารักษาโรคจิตเภท โรคซึมเศร้าทดสอบ โรคซึมเศร้ารักษา โรคซึมเศร้าสาเหตุ โรคซึมเศร้าpantip แบบสอบถามโรคซึมเศร้าออนไลน์ โรคซึมเศร้าคือ วิธีรักษาโรคซึมเศร้าด้วยตัวเอง
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์