Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

.

"ดวงตก" แก้ง่ายๆ ด้วย "เคล็ด 8 วิธีแก้ปัญหาดวงตก" เรียงจากง่ายสุด ไปยากสุด

chuchat
(@chuchat)
Prominent Member Registered

 วิธีเสริมดวงให้ตัวเอง,เสริมดวงโชคลาภ,เสริมดวงการงาน การเงิน,เสริมดวงชะตา

หลายคนเจอปัญหาว่าดวงตกจะแก้ยังไง หรือแก้ดวงตกเรื่องเงินเรื่องทองมีวิธีไหนบ้าง หลายคนอยากแก้ดวงตกเรื่องงาน รวมทั้งวิธีแก้ดวงตกเงินขาดมือ บางคนก็เข้าเว็บ pantip หาวิธีแก้ดวงตก หรือวิธีแก้ดวงชะตาตก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆ คน

หากคุณกำลังมองหาวิธีแก้ดวงชะตาดวงที่เลวร้าย วันนี้เรามีวิธีแก้ดวงชะตาให้ดีขึ้น โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ดังนี้

เคล็ดลับข้อที่ 1. ถือศีล 5

เป็นวิธีที่ไม่ต้องลงทุนใดๆ เลย การรักษาศีล 5 อยู่เสมอจะสร้างมงคลกับชีวิต และยังเป็นเกราะป้องกันตัวให้ไม่ต้องทำผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วย เพราะศีล 5 เป็นข้อห้ามที่ตรงกับกฎหมายหลายๆ ข้อ

ศีล 5 ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ศีล 5 คือ ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต

ศีล 5 ข้อประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 5 ข้อ คือ

ศีลข้อที 1 ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง
การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด

ศีลข้อที่ 2 อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง
การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้

ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง
การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่ จะมีการแต่งงาน และหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย)

ศีลข้อที่ 4 มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง
การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย

ศีลข้อที่ 5 สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง
การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด

เคล็ดลับข้อที่ 2. ถือศีล 8

เมื่อสามารถถือศีล 5 ได้สม่ำเสมอแล้ว มงคลชีวิตจะมีมากขึ้น หากเราถือศีลเพิ่มอีก 3 ข้อ ดังนี้

ศีลข้อที่ 6 วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ หมายถึง
เว้นจากการกินในยามวิกาล (หลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่)

ศีลข้อที่ 7 นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ หมายถึง
เว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี และประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องประดับ เครื่องทา เครื่องย้อม

ศีลข้อที่ 8 อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ หมายถึง
เว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่ง ที่เท้าสูงเกิน ภายในมีนุ่นหรือสำลี

เคล็ดลับข้อที่ 3. ปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิ

การปฏิบัติธรรม ไม่จำเป็นเสมอไปว่าต้องไปทำที่วัด เพียงแต่เราหาที่สงบๆ ปราศจากสิ่งรบกวน หรือสิ่งเร้าใจ จากนั้นนั่งสมาธิ ก็ถือเป็นการปฏฺิบัติธรรมได้เช่นเดียวกัน และอย่าลืมหลังนั่งสมาธิเสร็จ ให้แผ่เมตตา เพื่อการแบ่งปันความสุขให้สรรพสิ่งในโลก

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

เคล็ดลับข้อที่ 4. กินเจ - มังสวิรัติ

การกินเจ หรือกินมังสวิรัติ คือการละเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่น ทุกสิ่งมีชีวิตต่างก็รักชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะหากสิ่งมีชีวิตนั้น มีสิ่งที่ตัวเองรัก สิ่งที่ตัวเองผูกพันอยู่ หากโดนใครพรากชีวิตไป บางครั้งเขาอาจผูกใจเจ็บ เป็นเวรเป็นกรรมต่อกัน ทำให้ผู้ที่สร้างเวรสร้างกรรมดวงตกเอาได้

เคล็ดลับข้อที่ 5. บริจาคช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ

บางครั้งเราอาจไม่สะดวกในการที่จะไปทำบุญไกลๆ ในสมัยนี้เราสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ โดยหากเราเจอกล่องบริจาคที่ไหน เพียงแค่เราหยิบเงินหย่อนตู้บริจาค ก็เสมือเราได้แก้ปัญหาเรื่องดวงตกของเราไปได้

เคล็ดลับข้อที่ 6. ทำบุญ ทำทาน ทำสาธารณะประโยชน์

หาโอกาสทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ทุกครั้งที่มีโอกาส หรือหากทำธารณะประโยชน์ เช่น เก็บกวาดลานวัด หรือ ทำความสะอาดห้องน้ำวัด แม้ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองเลย ก็ได้บุญกุศลมากมายเช่นกัน

เคล็ดลับข้อที่ 7. ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน

สัตว์บางตัวเขาถูกจับมา โดยที่เขายังรักชีวิตของเขาอยู่ หากเราให้โอกาสเขามีชีวิตรอดอีกครั้ง เขาก็จะนึกถึงบุญคุณที่เรามีต่อเขา

และเคล็ดลับข้อสุดท้าย

เคล็ดลับข้อที่ 8. หาโอกาสไปไหว้พระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ

เพราะสถานที่ที่คนนิยมไปไหว้หรือสักการะนั้น จะมีพลังความศักดิ์สิทธิ์สูงมาก เราควรหาโอกาสไปอาบรับพลังเหล่านั้นเข้ามาใส่ตัว ซึ่งจะทำให้ดวงของเราดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

----------------------

ที่นี่เรารวบรวมวิธีแก้เคล็ดเสริมดวง แก้เคล็ดหมายถึงวิธีการหรือพิธีกรรมต่างๆ เพื่อแก้เคล็ดดวงตก เช่น วิธีแก้เคล็ดไม่ให้ทะเลาะกัน หรือแก้เคล็ดทะเบียนรถ นอกจากนั้นยังสามารถแก้เคล็ดความฝัน รวมทั้งแก้เคล็ดเรื่องงาน เรื่องที่อยู่อาศัยก็สำคัญมาก เราต้องรู้จักแก้เคล็ดเลขที่บ้าน ซึ่งหากเรารู้จักวิธีแก้ดวงชะตาให้ดีขึ้นแล้ว เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะดวงไม่ดีเพราะเรามีวิธีแก้เคล็ดดวงไม่ดีให้ด้วย

เรื่องเงินๆ ทองๆ นั้นมีความสำคัญมากๆ เรามาแก้ดวงตกเรื่องเงิน เช่น แก้ดวงตกเงินขาดมือ ซึ่งเรามีเคล็ดลับแก้ดวงตก รวมทั้งคาถาแก้ดวงตก ถ้าจะเอาแบบพิเศษสุดเลยก็ต้องของขลังแก้ดวงตก

ปัญหาเรื่องงานนี้ก็ปัญหาใหญ่ เราต้องรู้จักวิธีแก้ดวงเรื่องงาน หากจำเป็นก็ต้องรู้วิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยตัวเองง่ายๆ หากอยากพ้นเคราะห์เร็วก็ต้องใช้ตัวช่วย เช่นต้องรู้ว่าจะสะเดาะเคราะห์วัดไหนดี เพราะบางครั้งเราก็ต้องสะเดาะเคราะห์วันเกิด บางคนอยากรู้จักว่า สะเดาะเคราะห์คืออะไร หรือ พิธีสะเดาะเคราะห์ยุ่งยากไหม หลายคนพยายามค้นหาว่า สะเดาะเคราะห์วัดไหน pantip ซึ่งก็จะได้คำตอบประมาณว่า เราต้องไปสวดสะเดาะเคราะห์ หรือ ทำสังฆทานสะเดาะเคราะห์

เมื่อทำพิธีเสร็จอย่าพลาดที่จะต้องเสริมดวงตามวันเกิด ซึ่งเรามีวิธีเสริมดวงให้ตัวเอง เพื่อเสริมดวงการเงินโชคลาภ และเสริมดวงการงานการเงิน รวมทั้งเสริมดวงชะตา เคล็ดลับสุดยอดเลยก็คือวิธีเสริมดวงชะตาให้รุ่งโรจน์ ซึ่งรวมถึงเครื่องรางเสริมดวงการเงิน เป็นต้น

Quote
Topic starter Posted : 02/05/2021 11:33 am
Share: