ความสุข

สำหรับตัวฉันมีความสุขในหนทางแห่งชีวิตประจำวัน ในท่Read More…

ยอมรับ

ไม่ต้องพยายามแสวงหาสัจธรรม ขอเพียงแต่ไม่ยึดมั่นกับRead More…

ธรรมคีตา

เมื่อจิตลุ่มลึกอยู่ในพระสูตร เสียงจอแจในตลาด จะใช่Read More…

หนทาง

ผู้ปฏิบัติเพื่อทางแห่งความหลุดพ้น แรกต้องเชื่อในหนRead More…