ภาวนา

จงอย่าภาวนาด้วยจิตที่เจตนาให้อยู่ที่สุญญตา ถ้าท่านRead More…