มุก

ภายในตัวฉันมีมุกที่สดใส ฝังอยู่เป็นเวลานานใต้ละอองRead More…

มีสติ

หลักการทำสมาธิขั้นพื้นฐาน คือปฏิบัติภารกิจ และกิจกรRead More…

มรรควิถี

จงปล่อยวางพันธนาการภายนอก อย่าปลุกเร้าปรุงแต่งจิตภRead More…