มรรควิถี

จงปล่อยวางพันธนาการภายนอก อย่าปลุกเร้าปรุงแต่งจิตภRead More…

เรียนรู้

ความลี้ลับแห่งศิลป์ที่แท้จริงคือ การทำตัวเป็นผู้เรRead More…

บัณฑิต

ผู้เป็นบัณฑิต ….มาถึงโดยไม่ต้องเดินทาง ….เห็นทุกสิ่งRead More…

ธรรมชาติ

ก่อนที่สิ่งใดจะหดได้ มันจะต้องยืดได้เสียก่อน อะไรก็Read More…

ศิษย์ฉัน

ฉันจะสอนแต่ผู้ที่แสดงความกระตือรือร้น ฉันจะชี้ทางสRead More…

ถึงแก่น

เมื่อท่านมุ่งหาหนทาง ในทันใดนั้นเจตนารมณ์ก็แปรเปลีRead More…