ถึงแก่น

เมื่อท่านมุ่งหาหนทาง ในทันใดนั้นเจตนารมณ์ก็แปรเปลีRead More…

ศิลปะ

ศิลปะของการเข้าถึงความสงบเริ่มต้นที่ตัวท่าน จงปฏิบRead More…

จิตเดิม

ความขาดสติ คือหนทางของอารมณ์ที่โลดแล่นออกสู่ภายนอก
Read More…