ศิลปะ

ศิลปะของการเข้าถึงความสงบเริ่มต้นที่ตัวท่าน จงปฏิบRead More…

จิตเดิม

ความขาดสติ คือหนทางของอารมณ์ที่โลดแล่นออกสู่ภายนอก
Read More…

จิต

เราจะเปรียบ “จิต” ด้วยสิ่งใด? ลองคิดถึงสายลมแผ่วพัดผ่Read More…