ความสุข

สำหรับตัวฉันมีความสุขในหนทางแห่งชีวิตประจำวัน ในท่Read More…

ยอมรับ

ไม่ต้องพยายามแสวงหาสัจธรรม ขอเพียงแต่ไม่ยึดมั่นกับRead More…

ธรรมคีตา

เมื่อจิตลุ่มลึกอยู่ในพระสูตร เสียงจอแจในตลาด จะใช่Read More…

หนทาง

ผู้ปฏิบัติเพื่อทางแห่งความหลุดพ้น แรกต้องเชื่อในหนRead More…

จิตฉัน

เดิมฉันเกิดมาพร้อมจิตงามดั่งมณีพิสุทธิ์ แต่ถูกเคลืRead More…

ถ้ำในกาย

ในกายฉันมีถ้ำซึ่งภายในไม่มีอะไรเลย บริสุทธิ์ และ ว่Read More…

สงสัย

….. เมื่อฉันจากไปแล้ว กาน้ำจะยังคงหวีดร้อง และนกน้อยRead More…