ความสุข

สำหรับตัวฉันมีความสุขในหนทางแห่งชีวิตประจำวัน ในท่�Read More…

ยอมรับ

ไม่ต้องพยายามแสวงหาสัจธรรม ขอเพียงแต่ไม่ยึดมั่นกับ�Read More…

ธรรมคีตา

เมื่อจิตลุ่มลึกอยู่ในพระสูตร เสียงจอแจในตลาด จะใช่�Read More…

หนทาง

ผู้ปฏิบัติเพื่อทางแห่งความหลุดพ้น แรกต้องเชื่อในหน�Read More…

จิตฉัน

เดิมฉันเกิดมาพร้อมจิตงามดั่งมณีพิสุทธิ์ แต่ถูกเคลื�Read More…

ถ้ำในกาย

ในกายฉันมีถ้ำซึ่งภายในไม่มีอะไรเลย บริสุทธิ์ และ ว่�Read More…

สงสัย

….. เมื่อฉันจากไปแล้ว กาน้ำจะยังคงหวีดร้อง และนกน้อย�Read More…