จิต

เราจะเปรียบ “จิต” ด้วยสิ่งใด? ลองคิดถึงสายลมแผ่วพัดผ่Read More…

ตถตา

มรรคาแห่งการหลุดพ้น ย่อมดำเนินไปตามสภาวะของธรรมชาตRead More…

พบแล้ว

ป้ายชี้ทางแห่งความสงบได้สว่างขึ้นแล้ว ช่างสงบและเยRead More…