จอร์จ เบิร์กลีย์ หรือ บิชอปเบิร์กลีย์ (George Berkeley)

Exclusive ปรัชญา
บอกต่อ:

เครดิตภาพ : https://th.wikipedia.org

เกิดเมื่อวันที่ 12 มี.ค. ค.ศ. 1685 (พ.ศ. 2228) – ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. ค.ศ. 1753 (พ.ศ. 2296)

บิชอปเบิร์กลีย์ เป็นนักปรัชญาชาวไอร์แลนด์ที่มีอิทธิพลสูงคนหนึ่ง โดยผลงานด้านปรัชญาของเขาที่สำคัญได้แก่แนวคิดจิตนิยมอัตวิสัย ซึ่งสามารถสรุปได้ด้วยประโยคของเบิร์คเลย์ที่ว่า “Esse est percipi” (“การเป็นอยู่คือการถูกรับรู้”) โดยพื้นฐานแล้ว ทฤษฎีดังกล่าวอธิบายว่าสสารนั้นไม่มีจริง ทุกอย่างนั้นล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจิตเท่านั้น. เขาเขียนผลงานออกมาหลายชิ้น ชิ้นที่มีผู้อ่านอย่างกว้างขวางคือ บทความว่าด้วยหลักการพื้นฐานของความรู้ของมนุษย์ และ บทสนทนาสามบทระหว่างเฮลาส และฟิโลนูอัส (ฟิโลนูอัส ผู้รักในจิต เป็นตัวแทนของเบิร์คเลย์). ในปี ค.ศ. 1734 เขาได้ตีพิมพ์ บทวิเคราะห์ ซึ่งเป็นบทวิพากษ์รากฐานของวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของคณิตศาสตร์ในเวลาต่อมา

พื้นฐานทางความคิด
นักปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อความคิดของเบิร์คเลย์คือ จอห์น ล็อค ปรัชญาของล็อคมีลักษณะใกล้เคียงกับความเชื่อความสามัญสำนึก เบิร์คเลย์พยายามแก้ปัญหาบางประการของล็อค โดยเน้นความเป็นประจักษ์ให้มากขึ้น จนกระทั่งปรัชญาของเบิร์คเลย์เอง ได้ผันแปรไปจากสามัญสำนึกเป็นอย่างมาก ระบบปรัชญาของเบิร์คเลยส่วนหนึ่งมุ่งที่จะลบล้างความคิดของลัทธิวัตถุนิยมหรือสสารนิยม ซึ่งนำสู่การไม่ยอมรับศาสนาขึ้น

การปฏิเสธความมีอยู่ของสาร
เบิร์คเลย์เสนอปรัชญาว่า ไม่มีความเป็นจริงที่เป็นสสารซึ่งอยู่นอกการรับรู้ของเรา โลกภายนอกเป็นโลกที่มีสภาพเป็นจิตเหมือนกับจิตของเรา ความจริงจึงประกอบด้วยจิต และสภาวะของจิตเท่านั้น โลกภายนอกเป็นโลกที่เรารับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสนั้น ไม่ได้มีอยู่ด้วยตัวมันเอง แต่มีอยู่ในฐานะที่เป็นความคิด

การมีอยู่คือการถูกรับรู้ (to be is to be perceived) ความมีอยู่ของวัตถุหรือสสาร ขึ้นอยู่กับการถูกการรับรู้ ถูกรับรู้โดยจิต มันจึงจะมีอยู่ได้ ความมีอยู่ของมันก็มีอยู่ในฐานะที่เป็นจิตของผู้รับรู้ เบิร์คเลย์ให้พิจารณาถึงความมีอยู่ มันมีอยู่ นั่นคือ พระเจ้า คำว่า มีอยู่ ไม่ได้มีความหมายอย่างอื่น นอกจากความที่ว่า “ถูกรับรู้” เราไม่สามารถจะรู้ว่าสิ่งมีอยู่ ขณะที่จิตของเราไม่ได้รับรู้สิ่งนั้น

เบิร์คเลย์คิดว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดถึงสิ่งใด ๆ โดยไม่ให้มีความสัมพันธ์กับจิตของผู้คิด เราไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความคิดของเราเอง ความคิดของเบิร์คเลย์ได้รับการวิจารณ์อย่างรุนแรงโดยดอกเตอร์แซมวล จอห์นสัน เบิร์คเลย์กล่าวว่า การมีอยู่คือการรับรู้ สาร (substance) วัตถุหรือสสารนั้น เบิร์ดเลย์เรียกว่า ความคิด (ideas)

วิทยาศาสตร์กับความคิดนามธรรม
วิทยาศาสตร์มีสมมุติฐานว่า เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์กับความเป็นจริงออกจากกัน ทะเลปรากฏเป็นสีฟ้าแต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่สีฟ้า

นักฟิสิกส์ทำให้วิทยาศาสตร์สับสน โดยนำเอาอภิปรัชญา เข้ามาปนกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้คำจำพวก แรง แรงดึงดูด แรงโน้มถ่วง และคิดว่าคำเหล่านี้แทนคุณสมบัติทางกายภาพที่มีอยู่จริงๆ บางอย่าง เช่นการพูดถึงอนุภาคขนาดเล็กว่าการเคลื่อนไหวของมัน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของมัน ทำให้เกิดคุณสมบัติที่เป็นสีก็เป็นการดึงเข้าสู่การวิเคราะห์เชิงเหตุผล สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำให้เบิร์คเลย์ยุ่งยากก็คือ นักวิทยาศาสตร์ใช้คำที่เป็นนามธรรมหรือ คำทั่วไปราวกับว่าคำเหล่านั้น มันแสดงถึงสิ่งที่มีอยู่จริงๆ นอกความคิด

เบิร์คเลย์ไม่ได้ทำลายวิทยาศาสตร์ เพียงแต่ปฏิเสธความมีอยู่ของสิ่งนอกจิต และต้องการให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ภาษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

พระเจ้าและความมีอยู่ของสิ่งต่างๆ
เบิร์คเลย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธความมีอยู่ของสิ่งต่างๆ และกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ จิต คือ พระเจ้า สิ่งต่างๆ จึงมีอยู่ในฐานะเป็นสิ่งถูกรู้โดยพระเจ้า สิ่งต่างๆ มีอยู่ในสภาพที่เป็นความคิดของพระเจ้า ความมีอยู่ของสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่กับความมีอยู่ของพระเจ้า พระเจ้าเป็นสาเหตุของกฎเกณฑ์ต่างๆ ในธรรมชาติ

เบิร์คเลย์ เชื่อมั่นว่า หลักการของเขาที่ว่า การมีอยู่คือ การรับรู้ (esse est percipi) ได้ทำลายฐานะของปรัชญาสสารนิยมและวิมัตินิยมทางศาสนา ลงอย่างได้ผล

 

บอกต่อ:
เว็บ phongxodiax.com เป็นเว็บที่อัพเดทข่าววันนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นข่าวล่าสุด ซึ่งความสำคัญของข่าววันนี้ล่าสุดคือเป็นข่าวฮิตข่าวฮอต แน่นอนที่สุดข่าวด่วนวันนี้ มีทั้งที่เป็นข่าวบันเทิงซึ่งเป็นข่าวด่วนทันเหตุการณ์ที่เราได้อัพเดทให้คุณแล้ว นอกจากนี้ข่าวด่วนประเภทข่าวกีฬาก็เป็นอีกข่าวด่วนออนไลน์ที่เรานำเสนอ ส่วนคอการเมืองเราก็มีข่าวการเมือง ซึ่งเป็นการรายงานข่าวด่วนวันนี้ของเหตุการณ์บ้านเมือง ส่วนทางด้านข่าวสังคมและข่าวภูมิภาคสำหรับคนต่างจังหวัดเราก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน สำหรับวัยรุ่นและคนอินเทรนด์เราก็เกาะติดข่าวโซเชียล ซึ่งข่าววันนี้ทุกชั่วโมงล้วนเป็นข่าวที่ทำให้คุณไม่ตกยุคตกข่าวอย่างแน่นอน ด้านข่าวอาชญากรรมและข่าวต่างประเทศ พวกเราก็เกาะติดกระแสอัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง อย่าลืมทอล์คออฟเดอะทาวน์นั่นคือข่าวดาราล่าสุดวันนี้ด่วน
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์ webmaster@phongxodiax.com