(Fake News ข่าวลวง ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนความจริง) EP.1 ความหมายและประเภทของข่าวปลอม

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด
บอกต่อ:

Fake News หรือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนความจริง คือข่าวสารที่ไม่ว่าจะเผยแพร่ผ่านช่องทางใดก็ตาม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในสังคมสมัยใหม่นั่นคือการแผยแพร่ Fake News (ข่าวปลอม) ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ไลน์ เพจ เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ เป็นต้น

Fake News (ข่าวปลอม) มักถูกเขียนและเผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำบุคคลในทางที่ผิด

เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคคล รวมทั้งเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือเพื่อชักจูงการเมือง

Fake News ข่าวลวง ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนความจริง แบ่งออกได้เป็นกี่ชนิด

Claire Wardle จากองค์กร First Draft News ได้จำแนกข่าวปลอม ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1. ข่าวเสียดสีหรือล้อเลียน (Satire or Parody)
ข่าวปลอมชนิดนี้จะเป็นข่าวในแนวเบาสมอง (แต่คนที่เป็นข่าวอาจไม่ขำ) คือจะที่เน้นการล้อเลียนหรือเสียดสีให้เกิดความตลก แต่ไม่ตั้งใจให้เกิดความเสียหายกับใคร (“no intention to cause harm but has potential to fool”)

2. ข่าวที่เชื่อมโยงมั่วๆ (False Connection)
พาดหัวข่าวเรื่องหนึ่ง ภาพประกอบอีกเรื่องหนึ่ง หรือแคปชั่นไปคนละทางกับข่าว อาจจะมีการพยายามโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน หรือปล่อยให้ข่าวกับหัวข้อข่าวไปคนละทางแบบนั้นก็มี (“when headlines, visuals or captions don’t support the content”)

3. ข่าวที่ทำให้เข้าใจผิด (Misleading Content)
ข่าวชนิดนี้ เนื้อข่าวจะเป็นข่าวจริงที่ตรวจสอบได้ แต่จงใจที่จะสื่อให้คนรับสารเข้าใจผิด โดยมีเป้าหมายบางอย่างหรือจุดประสงค์บางประการ (“misleading use of information to frame an issue or an individual”)

4. ข่าวที่อยู่ผิดที่ผิดทาง ผิดบริบท (False Context)
ข่าวประเภทนี้จะแตกต่างจากข่าวประเภทที่ 2.ข่าวที่เชื่อมโยงมั่วๆ (False Connection) เพราะข่าวที่อยู่ผิดที่ผิดทาง ผิดบริบท (False Context) จะมีความเนียนของข่าวมากกว่า เช่น เอาเหตุการณ์ในข่าวหนึ่งมาใส่ในอีกข่าว แต่ทั้งสองข่าวเป็นข่าวจริง (“when genuine content is shared with false contextual information”)

5. อ้างแหล่งที่มามั่วๆ (Impostor Content)
เรียกง่ายๆ ว่า “ข่าวปั้นน้ำเป็นตัว” หรือ “ข่าวนั่งเทียนเขียน” โดยในข่าวจะมีการอ้างว่าข้อมูลนี้มาจากคนที่มีตำแหน่งสำคัญ มาจากข่าววงใน มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจริงๆ แล้ว คนเขียนกุข่าวขึ้นมาเองโดยไม่ได้มาจากแหล่งไหนๆเลย (“when genuine sources are impersonated” with false, made-up sources)

6. ตัดต่อ เสริมแต่ง ดัดแปลง (Manipulated Content)
ข่าวประเภทนีมักจะมีข้อเท็จจริงอยู่บ้าง แต่ผ่านการตัดต่อ เสริมแต่งหรือดัดแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลวงผู้รับสารให้เชื่อ หากไม่ได้ใช้วิจารณญาณที่เพียงพอในการรับสาร (“when genuine information or imagery is manipulated to deceive”, as with a “doctored” photo)

7. ปลอมพันเปอร์เซ็น (Fabricated Content)
ข่าวประเภทนี้จะมีไม่ข้อมูลส่วนไหนที่เป็นความจริงหรือมีมูลเลยแม้แต่น้อย เป็นเรื่องราวที่ปลอมขึ้นมา 100% หรือเอาตามภาษาสมัยใหม่เรียกว่า “วัวล้วนๆ ไม่มีควายปน” (“new content is 100% false, designed to deceive and do harm”)

การแบ่ง fake news ออกเป็น 7 ประเภทของ First Draft News ได้รับการยอมรับอย่างสูง โดยยูเนสโก (UNESCO) หรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) ได้นำไปบรรจุไว้ในคู่มืออบรมเพื่อสู้กับข่าวปลอมของ UNESCO ด้วย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

wikipedia.org

เรื่องนี้ มี 2 ตอน

(Fake News ข่าวลวง ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนความจริง) EP.1 ความหมายและประเภทของข่าวปลอม

(Fake News ข่าวลวง ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนความจริง) EP.2 การรับมือและการแก้ไขเมื่อผิดพลาด

 

Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์