fbpx

| PhongXodiax.com พงษ์ โซดิแอกซ์+ปลุก DNA ความสำเร็จในตัวคุณ|

เผยเคล็ดลับความมั่งคั่ง ร่ำรวย ของเศรษฐีระดับโลก

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา (2-19 ก.ย.62)

บอกต่อ:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 19 กันยายน 2562

เหลือเวลารับสมัคร

05Days 19Hours 29Minutes 22Seconds

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมคือ “สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน” ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งทั่วประเทศ

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคล จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 9 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 19 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com/

fhshrahtrvccx

กด 1 ครั้งในพื้นที่ประกาศ เพื่อเปิดหน้าอื่นๆ

ค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย โดยสวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้มีความรู้ความสามารถมารับสมัครงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นงานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ. หรือไม่ก็ตามและสอบราชการท้องถิ่น ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการ