fbpx

| PhongXodiax.com พงษ์ โซดิแอกซ์+ปลุก DNA ความสำเร็จในตัวคุณ|

เผยเคล็ดลับความมั่งคั่ง ร่ำรวย ของเศรษฐีระดับโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 4 อัตรา (19 ส.ค.-7 ก.ย.62)

บอกต่อ:

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.-7 ก.ย.92 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เหลือเวลารับสมัคร

-7วัน -13ชั่วโมง -30นาที -24วินาที

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งที่ 1 นายวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่งที่ 2 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

อัตราว่าง 3 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท (รวมค่าครองชีพไม่เกิน 13,285 บาท)

วิธีสมัคร

ทางเว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com/

637012860896909384

กด 1 ครั้งในพื้นที่เนื้อหา เพื่อเปิดหน้าอื่นๆ

ค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย โดยสวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้มีความรู้ความสามารถมารับสมัครงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นงานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ. หรือไม่ก็ตามและสอบราชการท้องถิ่น ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการ