ตารางการฝึกวิ่ง 5 กิโลเมตร ใน 6 สัปดาห์ ระดับพื้นฐาน

บอกต่อ:

เนื่องจากงานวิ่งต่างๆ  ส่วนใหญ่จะจัดให้มีการวิ่งในวันอาทิตย์ ดังนั้นตารางการฝึกนี้จึงจำเป็นต้องออกแบบมาเพื่อให้ผู้ฝึกสามารถลงวิ่งในวันอาทิตย์ได้พอดี

สัปดาห์ที่ 1 จันทร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อังคาร วิ่ง 1 นาที, เดิน 1 นาที ทำซ้ำ 10 รอบ
พุธ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
พฤหัสบดี วิ่ง 2 นาที, เดิน 4 นาที ทำซ้ำ 5 รอบ
ศุกร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
เสาร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อาทิตย์ วิ่ง 2 นาที, เดิน 4 นาที ทำซ้ำ 5 รอบ
สัปดาห์ที่ 2 จันทร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อังคาร วิ่ง 3 นาที, เดิน 3 นาที ทำซ้ำ 4 รอบ
พุธ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
พฤหัสบดี วิ่ง 3 นาที, เดิน 3 นาที ทำซ้ำ 4 รอบ
ศุกร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
เสาร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อาทิตย์ วิ่ง 5 นาที, เดิน 3 นาที ทำซ้ำ 3 รอบ
สัปดาห์ที่ 3 จันทร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อังคาร วิ่ง 7 นาที, เดิน 2 นาที ทำซ้ำ 3 รอบ
พุธ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
พฤหัสบดี วิ่ง 8 นาที, เดิน 2 นาที ทำซ้ำ 3 รอบ
ศุกร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
เสาร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อาทิตย์ วิ่ง 8 นาที, เดิน 2 นาที ทำซ้ำ 3 รอบ
สัปดาห์ที่ 4 จันทร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อังคาร วิ่ง 8 นาที, เดิน 2 นาที ทำซ้ำ 3 รอบ
พุธ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
พฤหัสบดี วิ่ง 10 นาที, เดิน 2 นาที ทำซ้ำอีก 1 รอบ,จากนั้น วิ่ง  5 นาที
ศุกร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
เสาร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อาทิตย์ วิ่ง 8 นาที, เดิน 2 นาที ทำซ้ำ 3 รอบ
สัปดาห์ที่ 5 จันทร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อังคาร วิ่ง 9 นาที, เดิน 1 นาที ทำซ้ำ 3 รอบ
พุธ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
พฤหัสบดี วิ่ง 12 นาที, เดิน 2 นาที ทำซ้ำอีก 1 รอบ,หลังจากนั้นวิ่ง  5 นาที
ศุกร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
เสาร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อาทิตย์ วิ่ง 8 นาที, เดิน 2 นาที ทำซ้ำ 3 รอบ
สัปดาห์ที่ 6 จันทร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อังคาร วิ่ง 15 นาที, เดิน 1 นาที ทำซ้ำอีก 1 รอบ
พุธ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
พฤหัสบดี วิ่ง 8 นาที, เดิน 2 นาที ทำซ้ำ 3 รอบ
ศุกร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
เสาร์ หยุดพัก หรือ fitness , โยคะ
อาทิตย์ ลงวิ่ง 5 กิโลเมตร