Mindset คืออะไร?

How To สู่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย และความสำเร็จ Mindset เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน
บอกต่อ:

เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเคยได้ยินมาบ้าง ตัวอย่างเช่น “อยากมีอนาคตที่ดีต้องมีมายด์เซ็ตแบบนี้แบบนั้น หรือต้องปรับมายด์เซ็ตก่อนถึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ” อย่างนี้เป็นต้น

แล้วความหมายจริงๆ ของมายด์เซ็ต (Mindset) มันคืออะไรกันแน่?

เอาแบบสั้นที่สุด Mindset ก็คือ

“ทัศนคติ วิธีคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล ที่จะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของคนๆ นั้น”

จะเห็นได้ว่า Mindset มันมีองค์ประกอบหลักๆ 3 ประการคือ

1.ทัศนคติ (Attitude) หรือมุมมอง (Perspective)

2.กระบวนทัศน์ (Paradigm) ซึ่งหมายถึง กรอบหรือ Framework ของคนเราต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

3.ความเชื่อ (Belief)

ลำดับความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบข้างต้นกับ Mindset

เมื่อมีเรื่องๆ หนึ่งเข้ามาในชีวิตเราและเราจำเป็นต้องใช้ “Mindset” เพื่อกำหนดพฤติกรรมซึ่งจะอยู่ในสมองส่วนลึกๆ ของเรา

อันดับแรก เราก็จะเริ่มมองเรื่องๆนั้น โดยใช้ทัศนคติ (Attitude) หรือมุมมอง (Perspective) ของเรา

ลำดับต่อมา เราก็จะทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นๆ ตามกรอบความคิด (Paradigm)  ที่เรามี พร้อมใช้ความเชื่อ (Belief) ของตัวเราเองมาพิจารณาประกอบกัน

ลำดับสุดท้าย นำสิ่งที่พิจารณาได้มาตอบสนองพฤติกรรมตาม Mindset อีกที

ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่คนหลาย ๆ คนอาจจะเริ่มจากปัญหาเดียวกัน แต่จบที่คนแบบ เพราะ Mindset ของแต่ละคนต่างกัน ชีวิตจึงถูกขับเคลื่อนต่างกันออกไป

เว็บ phongxodiax.com เรารวบรวมเนื้อหาที่สำคัญๆ ของ mindset หรือกรอบความคิด ซึ่งความสำคัญของ Mindset นี้มีหลากหลาย หากเราเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนนี่คือหลักของ Mind set หรือย้อนกลับกัน เปลี่ยน mindset ชีวิตเปลี่ยนได้เช่นกัน หากคุณอยากรู้ว่า Growth Mindset คืออะไรและไม่ใช่อะไรเรามีคำตอบให้คุณ ไม่ว่าจะเขียนมายเซ็ตหรือมายเซ็ทก็ได้เหมือนกัน ส่วน mindset มีกี่ประเภทแวะมาหาคำตอบได้ที่เรา หากใช้ Mind Set เราสามารถใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาได้ อยากรู้ไหมว่า Growth Mindset สำคัญกว่าความฉลาดอย่างไร หรือแปลอีกนัยหนึ่งกรอบความคิดแบบเติบโตก็คือGrowth Mindsetนั่นเอง ถ้าจะให้อธิบายอย่างละเอียดว่า growth & fixed mindset คืออะไรแวะมาอ่านที่นี่ได้ตลอดเวลา
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์ [email protected]