วิธีขอรับเงินคืน (Cash Back) 15% ในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด
บอกต่อ:

ขั้นตอนการใช้สิทธิเพื่อขอรับเงินคืน 15%

1.เมื่อกดเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แล้ว ให้เลือก “ใช้สิทธิรับเงินคืน 15%”

ซึ่งผู้มีสิทธิจะต้องใช้จ่ายร้านค้าถุงเงิน หมวดชิมช้อปใช้ที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดตามทะเบียนบ้าน
*ต้องเติมเงินเข้ากระเป๋า G-Wallet ก่อนใช้สิทธิ

2. สร้าง QR ใช้จ่ายร้านค้าถุงเงิน

3. นำ QR ไปใช้จ่ายร้านค้าถุงเงินที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดตามทะเบียนบ้าน

4. สังเกตว่าร้านค้าที่ร่วมมาตรการ Cash Back 15% ที่กล่องสีเขียว

แล้วกด “ยืนยันการชำระเงิน”

5. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN 6 หลัก

6. ระบบแสดงชำระเงินสำเร็จ หรือตรวจสอบได้ที่เมนู “รายการย้อนหลัง”