ฆ่าตัวตาย (Suicide)

ความผิดปกติทางจิต (Mental Disorders)
บอกต่อ:

การฆ่าตัวตาย หรือ อัตวินิบาตกรรม เป็นการกระทำให้ตนเองถึงแก่ความตายอย่างตั้งใจ การฆ่าตัวตายมักเกิดจากภาวะซึมเศร้า ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว โรคจิตเภท ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง  โรคพิษสุรา หรือการใช้สารเสพติด

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น ความลำบากทางการเงิน หรือปัญหากับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็มีส่วนเช่นกัน

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยผู้ชายมีแนวโน้มฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิง 3-4 เท่า

พฤติกรรมฆ่าตัวตาย แบ่งได้ 3 ประเภท
1. suicidal ideation มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
2. suicide attempts/ parasuicide พยายามฆ่าตัวตาย แต่ไม่ถึงแก่ชีวิต
3. completed suicide/committed suicide ผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย

การประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย (Suicidal risk assessment)  ตามหลัก “4S” ประกอบด้วย
1. ลักษณะพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (Suicidal behavior)
– ประวัติการฆ่าตัวตาย
– ความคิดฆ่าตัวตาย/ ความตั้งใจ
– การวางแผนล่วงหน้า
– วิธีการและความรุนแรง

2. Severity of psychopathology
– การวินิจฉัยทางจิตเวช: โรคจิตเภท, โรคซึมเศร้า, ภาวะติดสุราหรือสารเสพติด, ลักษณะบุคลิกภาพ, มีการวินิจฉัยสองโรคร่วมกัน
– การวินิจฉัยโรคทางกาย: โรคประจาตัว, HIV

3. ปัจจัยกระตุ้นให้ผู้ป่วยคิดฆ่าตัวตาย (Stressor)
– ปัญหาความสัมพันธ์
– ปัญหาเศรษฐกิจ

4. Supporting system (Protective factor) : คนดูแลใกล้ชิด
แนวทางการถามความคิดฆ่าตัวตาย
– คุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่หรือไม่รู้จะอยู่ต่อไปทาไม
– คุณคิดถึงกับอยากตายไปพ้น ๆ ไปไหม
– คิดเรื่องนี้บ่อยแค่ไหน
– ฝืนหรือห้ามไม่ให้คิดได้ไหม
– เริ่มคิดตั้งแต่เมื่อไหร่
– มีเหตุการณ์หรือเรื่องกดดันอะไรที่ทาให้คุณเกิดความคิดนี้
– ได้มีแผนไหมว่าจะทาอย่างไร
– คิดไหมว่าจะทาเมื่อไร
– เคยถึงกับทดลองทาไหม
– ที่บ้านมีปืน มีเชือกหรือของมีคมไหม ซื้อยามาสะสมไว้ไหม

การรักษา
– สิ่งที่ รพ.ฝ่ายกาย ต้องทำก่อนส่งมา รพ.จิตเวช คือ รักษาผลของพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย เช่น ล้างท้อง ผ่าตัด สังเกตอาการ โดยเฉพาะกรณีได้รับสารพิษ ควรส่งตัวคนป่วยมา รพ.จิตเวช หลังจากสังเกตอาการแล้วอย่างน้อย 48-72 ชั่วโมง
– รักษาโรคทางกายและโรคทางจิตเวชที่พบ
– ประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย (Suicidal risk)
– ความเสี่ยงสูง ควรรับไว้ในโรงพยาบาล
– กรณีไม่ได้รับไว้ในโรงพยาบาล ควรให้ข้อมูลป้องกันการฆ่าตัวตายซ้าแก่ญาติและผู้ป่วย (Suicidal precaution)

การป้องกันการฆ่าตัวตาย (Suicidal precaution)
– ต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา 24 ชม.
– เก็บสิ่งที่ผู้ป่วยอาจใช้ทาร้ายตัวเอง เช่น มีด เชือก สารเคมี
– ไม่ให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียวตามลำพัง
– รับฟังผู้ป่วยและให้โอกาสผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึก
– ร่วมกันพิจารณาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและความคิดจะกระทำซ้า
– ส่งต่อ นัดหมายและเยี่ยมบ้าน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
– อาการผิดปกติทางจิตเวช : พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ โรงพยาบาลศรีธัญญา
– wikipedia.org

เว็บ phongxodiax.com ขอแนะนำ กลุ่มโรคทางจิตเวช โรคทางจิตเวชpdf ความผิดปกติทางพฤติกรรม 17 อาการป่วยทางจิต อาการทางจิตประสาท ป่วยทางจิต เรียกร้องความสนใจ การจำแนกโรคทางจิตเวช โรคทางจิตเวชppt อาการทางจิตของวัยรุ่น แม่มีอาการทางจิต โรคซึมเศร้า ป่วยทางจิตเรียกร้องความสนใจ โรคจิตเภท ยารักษาโรคจิตเภท โรคซึมเศร้าทดสอบ โรคซึมเศร้ารักษา โรคซึมเศร้าสาเหตุ โรคซึมเศร้าpantip แบบสอบถามโรคซึมเศร้าออนไลน์ โรคซึมเศร้าคือ วิธีรักษาโรคซึมเศร้าด้วยตัวเอง
WooCommerce WooCommerce
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์ [email protected]