โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalised Anxiety Disorder – GAD)

ความผิดปกติทางจิต (Mental Disorders)
บอกต่อ:

ลักษณะสำคัญของโรค คือ ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่างๆ มากผิดปกติ และมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 3 อย่าง ได้แก่ กระวนกระวาย เหนื่อยง่าย ขาดสมาธิ หงุดหงิดง่าย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และนอนไม่หลับ โดยผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

อุบัติการณ์

พบประมาณร้อยละ 3-5 ของประชากรทั่วไป และพบโรคนี้ประมาณร้อยละ 12 ของผู้ป่วยที่เป็น Generalised Anxiety Disorder ทั้งหมด พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในอัตราส่วน 2:1

สาเหตุ

1. พันธุกรรม

พันธุกรรมเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของโรคนี้ Kendler และคณะ ได้ศึกษาคู่แฝดหญิงจำนวน 1,033 คู่ พบว่าคู่แฝดที่เป็นโรคกังวลมีปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นสาเหตุร้อยละ 30 ในขณะที่คู่แฝดที่เป็นโรคซึมเศร้ามีปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นสาเหตุร้อยละ 70 และ

พบว่าปัจจัยทางพันธุกรรมซึ่งทำให้เป็นโรคนี้และโรคซึมเศร้าเป็นชนิดเดียวกัน

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้

พบว่าผู้ป่วยมักให้ความสนใจเรื่องราวที่เป็นอันตรายและรับเอาเรื่องราวดังกล่าวเข้าไว้ในพฤติกรรมการเรียนรู้ของตน ทำให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลง่าย มีผู้ตั้งข้อสมมติฐานว่าผู้ป่วยมักขาดการควบคุมอารมณ์ โดยเฉพาะความวิตกกังวล ทำให้มีโอกาสเป็นโรคนี้ง่าย

3. ปัจจัยทางชีวภาพ

จากผลการศึกษาในปัจจุบันพบว่า สารสื่อประสาทโดยเฉพาะ catecholamine, serotonin และ GABA อาจมีส่วนทำให้เป็นโรคนี้

ลักษณะทางคลินิก

ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลมากผิดปกติและมีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วย ได้แก่ กระวนกระวาย เหนื่อยง่าย หงุดหงิดง่าย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และนอนไม่หลับ ผู้ป่วยมักมีความกังวลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เช่น ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน สถานภาพทางการเงินของตน และครอบครัว สุขภาพของบุคคลในครอบครัว การเลี้ยงดูบุตร หรือเรื่องเล็กน้อยอย่างอื่น เช่น งานประจำภายในบ้าน รถเสีย หรือมีนัดแล้วไปช้ากว่ากำหนด เป็นต้น

ผู้ป่วยที่เป็นเด็กและวัยรุ่น จะมีความกังวลเกี่ยวกับสมรรถภาพในการเรียน การกีฬา หรือกิจกรรมอย่างอื่น และอาจมีความกังวลมากเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา ผู้ป่วยเด็กอาจมีลักษณะเจ้าระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด มักทำงานซ้ำๆ เพื่อให้งานออกมาดี รวมทั้งต้องการให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่น และต้องการกำลังใจอย่างมากด้วย

อาการอื่นและโรคที่พบร่วมด้วย

ผู้ป่วยอาจมีกล้ามเนื้อกระตุก มือสั่น ตัวสั่น และปวดกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการทางกาย เช่น ตัวเย็น มือเย็นขึ้น ปากแห้ง เหงื่อออก คลื่นไส้ หรืออาเจียน ปัสสาวะบ่อย กลืนอาหารลำบาก หรือรู้สึกมีก้อนติดอยู่ในลำคอ และตื่นเต้นตกใจง่าย อาการซึมเศร้าพบได้บ่อยเช่นกัน

ผู้ป่วยมักเป็นโรคอารมณ์แปรปรวน เช่น โรคซึมเศร้า หรือ Dysthymic disorder และเป็นโรค Anxiety disorder ชนิดอื่น เช่น โรคแพนิค โรคกลัว รวมทั้งใช้สารเสพติด

โรคทางกายที่อาจพบร่วมด้วย ได้แก่ ปวดศีรษะ Irritable bowel syndrome เป็นต้น

การวินิจฉัยโรค

หลักการวินิจฉัยโรคมีดังนี้

1. ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลมากผิดปกติ ติดต่อกันเป็นเวลานานอย่างน้อย 6 เดือน

2. มีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 3 อย่าง (ถ้าผู้ป่วยเป็นเด็กมีอาการอย่างเดียว)
2.1. กระวนกระวาย
2.2. เหนื่อยง่าย
2.3. ขาดสมาธิ
2.4. หงุดหงิดง่าย
2.5. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
2.6. นอนไม่หลับ

การดำเนินโรค

ผู้ป่วยจำนวนมากมักมีความวิตกกังวลอยู่เป็นประจำ และประมาณครึ่งหนึ่งมีอาการตั้งแต่เด็ก หรือวัยรุ่น การดำเนินโรคมักเป็นเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ และอาการจะกำเริบเวลามีเรื่องไม่สบายใจ

การรักษา

ก. จิตบำบัด

1. อธิบายสาเหตุของโรคให้ผู้ป่วยเข้าใจว่า ผู้ป่วยมีอาการเนื่องจากอารมณ์เครียด และวิตกกังวล ซึ่งต้องหาสาเหตุว่าเกิดอะไร
2. ให้ความมั่นใจว่ามีทางรักษาให้หายได้ และไม่มีอันตรายแต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความไม่สบายใจ และความทุกข์ใจ รวมทั้งปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจ ปลอบใจ และแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม
4. แก้ไขภาวะแวดล้อมที่เป็นสาเหตุ โดยอาศัยความร่วมมือจากญาติผู้ป่วยด้วย
5. ทำจิตบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่มีความขัดแย้งใจ และให้ผู้ป่วยมีการปรับตัวดีขึ้น เพื่อต่อไปภายหน้าเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจจะได้ควบคุมความวิตกกังวลได้อย่าง เหมาะสม

ข. พฤติกรรมบำบัด ใช้วิธี progressive muscle relaxation

ค. การรักษาด้วยยา ยาคลายกังวลในกลุ่ม Benzodiazepines ใช้รักษาโรคนี้ได้ดีที่สุด

บทความโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมภพ เรืองตระกูล /คู่มือจิตเวชศาสตร์ สำหรับประชาชน หน้า 15-17

เว็บ phongxodiax.com ขอแนะนำ กลุ่มโรคทางจิตเวช โรคทางจิตเวชpdf ความผิดปกติทางพฤติกรรม 17 อาการป่วยทางจิต อาการทางจิตประสาท ป่วยทางจิต เรียกร้องความสนใจ การจำแนกโรคทางจิตเวช โรคทางจิตเวชppt อาการทางจิตของวัยรุ่น แม่มีอาการทางจิต โรคซึมเศร้า ป่วยทางจิตเรียกร้องความสนใจ โรคจิตเภท ยารักษาโรคจิตเภท โรคซึมเศร้าทดสอบ โรคซึมเศร้ารักษา โรคซึมเศร้าสาเหตุ โรคซึมเศร้าpantip แบบสอบถามโรคซึมเศร้าออนไลน์ โรคซึมเศร้าคือ วิธีรักษาโรคซึมเศร้าด้วยตัวเอง
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์ [email protected]