รักร่วมเพศ (Homosexual)

ความผิดปกติทางเพศ (Sexual Dysfunction)
บอกต่อ:

ประวัติศาสตร์ของ รักร่วมเพศ (Homosexual)

รักร่วมเพศนั้นมีเนิ่นนานตั้งแต่โบราณกาลแล้ว แต่ความสนใจ การยอมรับ รวมถึงทัศนคติต่อคนกลุ่มนี้ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย ตามแต่ละประเทศ บางยุคก็ยอมรับได้ บางยุคเป็นที่ยกย่อง บางยุคก็กลายเป็นอะไรที่ต้องห้ามไป

ยกตัวอย่าง เช่น ในยุคโรมันและยุคกรีก รักร่วมเพศนั้นมีกันอย่างเปิดเผย ยอมรับได้ ถือว่าเป็นธรรมชาติ นอกยิ่งกว่านั้นบางครั้งยังถือว่ารักร่วมเพศนั้นเป็นการแสดงความรักที่สูงส่งด้วยซ้ำ

หากใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง “Alexander” (อเล็กซานเดอร์มหาราช) จะเห็นว่า Alexander เองก็มีความสัมพันธ์กับผู้ชายอย่างเปิดเผยและก็ไม่ได้ถูกดูหมิ่นดูแคลนแต่อย่างใด

แต่ต่อมาในยุคของคริสตศาสนา รักร่วมเพศกลายเป็นสิ่งผิดปกติ เป็นสิ่งต้องห้าม เปิดเผยไม่ได้ ต้องอยู่กันอย่างหลบๆซ่อนๆ ไม่งั้นอาจโดนดูถูกเหยียดหยาม ล้อเลียนอย่างหนัก

แต่มาในยุคปัจจุบัน การยอมรับในเรื่องรักร่วมเพศนั้นก็แตกต่างกันไปในตามแต่ละชาติ แต่ละศาสนา มีตั้งแต่ระดับยอมรับได้มาก เช่นฝั่งของอเมริกาและยุโรป คนมีชื่อเสียงหลายคนสามารถออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นรักร่วมเพศได้อย่างเปิดเผย ไปจนถึงบางประเทศที่รักร่วมเพศผิดศาสนาและอาจโดนจำคุกเอาได้ ”

มาสู่คำถามที่มีคนถามบ่อยๆ ว่า “Homosexual เป็นความผิดปกติทางจิตเวชหรือไม่?

คำตอบคือ “ไม่”

แต่ต้องยอมรับว่า เมื่อนานชาติปางก่อนมาแล้ว (มากกว่าสี่สิบปี) มนุษยชาติในวงการจิตเวชและจิตวิทยา เคยระบุว่ารักร่วมเพศเป็นความผิดปกติทางด้านจิตเวช แต่สำหรับในปัจจุบัน แนวความคิดดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

หากไล่ประวัติศาสตร์มาจะได้ดังนี้
– ปี ค.ศ. 1973 APA (American Psychiatric Association: สมาคม-จิตแพทย์สหรัฐอเมริกา) ได้ลบการวินิจฉัย homosexual ออกจากการเป็นความผิดปกติทางจิตเวช

– ปี 1980 homosexual ได้ถูกลบออกจาก DSM และ ICD-10 เช่นกัน (ทั้งสองอย่างเป็นเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชที่ใช้เป็นสากล) รวมถึงได้ระบุว่า “ความพึงพอใจในเพศเดียวกันนั้นไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตเวช” แต่เป็นเรื่องความชอบและความพึงพอใจ (ส่วนบุคคล)

Homosexual พบได้บ่อยแค่ไหน

ในการศึกษาทั่วโลกส่วนใหญ่พบประมาณ 2-4 % ของประชากรทั่วไป

เมื่อไหร่ถึงมั่นใจว่าเป็นรักร่วมเพศจริง ๆ

คำถามนี้ก็มีคนสงสัยบ่อย เพราะบางช่วง บางครั้ง (โดยเฉพาะวัยรุ่น) หลายคนหวั่นไหว ไม่แน่ใจ และสั่นคลอนได้ ทำให้อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ ถึงจะพอชัวร์ได้ว่า จริงๆ เราชอบเพศไหนกันแน่

โดยส่วนใหญ่ชายและหญิงรักร่วมเพศมักเริ่มมีความรู้สึกชอบและสนใจในเพศเดียวกันตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตอนต้น (สิบต้นๆ) แต่จะเริ่มแน่ใจเมื่อความชอบนั้นคงอยู่จนผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นตอนปลายไปแล้ว (อายุเกิน 20)

ดังนั้นการจะมั่นใจว่าคนๆ หนึ่งเป็นรักร่วมเพศจริงๆ หรือไม่ จะบอกได้เมื่อดูไปจนผ่านช่วงวัยรุ่นไปแล้ว

เมื่อนั้นความพึงพอใจทางเพศมักจะไม่เปลี่ยนแล้ว แต่ในอายุน้อยกว่านี้อาจจะไม่สามารถบอกได้แน่นอน เพราะพบว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศนั้นบางครั้งเกิดได้ชั่วคราวในบางสถานการณ์หรือบางช่วงของชีวิต เช่น ในโรงเรียนประจำ ในโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วนที่แทบจะไม่เจอเพศตรงข้ามเบย ในค่ายทหาร หรือในคุก เป็นต้น

ดังที่หลาย ๆ คนอาจเคยเห็นว่า ในโรงเรียนหญิงล้วนนั้น บางครั้งเด็ก ๆ (โดยเฉพาะในช่วง ม.ต้น) นั้นอาจจะมีการชอบ ๆ กันเองบ้าง บางทีก็เรียกกันว่าพี่-น้อง ส่งดอกไม้ ของขวัญกันกิ๊กกั๊ก (แต่โตมาส่วนใหญ่ก็ชอบเพศตรงข้ามซะหมด) ซึ่งพฤติกรรมนี้มักเป็นชั่วคราว พอโตขึ้น หรือเข้ามหาวิทยาลัยก็มักจะหายไป มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่คงอยู่เป็น homosexual จริง ๆ

สาเหตุของรักร่วมเพศ

พบว่าการเป็น homosexual นั้นเกี่ยวข้องกับสาเหตุใหญ่ ๆ 3 อย่าง ได่แก่

1) สาเหตุทางด้านพันธุกรรม
อาจเหนือความคาดหมายของหลายคน แต่ก็มีการศึกษาพบว่า homosexual นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรม แม้ว่าบัจจุบันจะยังไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดจากความผิดปกติที่โครโมโซมตัวไหน แต่จากการศึกษาพบว่าฝาแฝดไข่ใบเดียวกัน (monozygotic twins) หากคนหนึ่งเป็น homosexual แล้ว มีโอกาสสูงมากที่อีกคนมักจะเป็นด้วย

2) สาเหตุทางด้านกายภาพ

เชื่อว่าฮอร์โมนที่สำคัญและเกี่ยวข้องคือ Androgen

ในผู้ชาย มีการศึกษาพบว่า homosexual ในผู้ชาย ตรวจพบมีฮอร์โมน androgen น้อยกว่าผู้ชายทั่วไป (ที่ชอบผู้หญิง) ซึ่งฮอร์โมน androgen ในช่วงก่อนคลอดถือเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างและจัดเรียงระบบประสาทส่วนกลาง รวมถึงมีบทบาทในการกำหนดเพศและความชอบทางเพศด้วย โดยการมีฮอร์โมน androgen จะทำให้เกิดความชอบต่อเพศหญิง ส่วนการมี androgen น้อยนั้นทำให้มีความชอบในเพศชาย

ในผู้หญิง มีการศึกษาที่พบอีกว่า ในผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรค hyperadrenocorticalism (เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนบางอย่างมากเกินไป รวมถึงฮอร์โมน androgen) พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็น homosexual มากกว่าผู้หญิงทั่ว ๆ ไป

3) สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมนั้นมีการกล่าวถึงหลาย ๆ ทฤษฏีเช่น
เกิดจากความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับพ่อแม่เพศเดียวกัน ทำให้เด็กนั้นไม่สามารถเลียนแบบบทบาททางเพศได้ หรือไม่อยากที่จะเลียนแบบ เช่น ลูกสาวที่สนิทกับพ่อ แต่ไม่ชอบแม่อย่างมาก ก็อาจมีพฤติกรรมออกไปทางผู้ชายและชอบเพศเดียวกันได้ เป็นต้น

เกิดจากการเลี้ยงดูแบบผิดเพศหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อบางเพศ หรือพูดง่าย ๆ คือพ่อแม่ไม่พอใจ ไม่ต้องการเพศที่แท้จริงของเด็ก เช่น บางครอบครัวอยากได้ลูกชายมาก ๆ แต่เมื่อคลอดมาเป็นลูกผู้หญิง พ่อแม่บางคนก็เลี้ยงดูออกไปทางผู้ชาย หรือแสดงท่าทีบางอย่างให้เด็กรู้สึกได้ว่าพ่อแม่อยากให้เขาเป็นผู้ชาย

เกิดจากความกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงจากความสัมพันธ์แบบชาย-หญิงทั่วไป อันนี้มักพบบ่อยในผู้หญิงมากกว่า คือผู้หญิงที่ถูกแฟน(ผู้ชาย)ทำร้ายหรือผิดหวังในความรักอย่างแรงจากผู้ชาย ทำให้เมื่อผ่านไปก็ไม่อยากมีแฟนเป็นผู้ชายอีก (อารมณ์ประมาณว่าถ้าผู้ชายมันห่วยแตก ก็รักผู้หญิงด้วยกันดีกว่า)

จริงหรือที่คู่รักร่วมเพศมักไปไม่รอดหรืออยู่ไม่ยืด

จากการศึกษา(ส่วนใหญ่เป็นของทางตะวันตก) พบว่า

คู่ Homosexual นั้นมีระยะเวลาการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน รวมถึงอัตราการเลิกกัน ไม่ได้แตกต่างจากคู่ชาย-หญิงทั่ว ๆ ไป

(ซึ่งทุกวันนี้อัตราหย่าก็ประมาณ 40-50% อยู่แล้ว ‘ ) แต่เมื่อแยกตามเพศแล้วพบว่า

คู่ผู้หญิง-ผู้หญิง นั้นจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงและยาวนานมากกว่าคู่ผู้ชาย-ผู้ชาย

Homosexual มีปัญหาทางจิตมากกว่าคนทั่วไปหรือไม่?

หลายคนอาจเคยคิดว่ากลุ่มคนที่เป็นรักร่วมเพศนั้นน่าจะมีความผิดปกติอื่น ๆ เช่นซึมเศร้า โรคจิตเภท หรืออื่น ๆ มากกว่าคนปกติทั่ว ๆ ไป แต่จากการศึกษาพบว่า

กลุ่มคนที่เป็นรักร่วมเพศนั้นไม่ได้มีความผิดปกติทางจิตเวชมากกว่าประชากรทั่วไป

อาจจะมีบ้างที่บางคนมีอาการซึมเศร้าหรืออาการวิตกกังวลจากการไม่ยอมรับของพ่อแม่ หรือเพื่อน ๆ ในความเป็นรักร่วมเพศ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับของสังคมนั้น ๆ ด้วย

รักษาได้หรือไม่

จริงๆ คำถามแรกคือ ไม่ถือว่าป่วยหรือผิดปกติ เป็นเพียงการ”ชอบ” หรือ “ความพอใจ” อย่างหนึ่ง ดังนั้นจะรักษาอะไร?

และในปัจจุบันสำหรับผู้ใหญ่ ก็ไม่พบว่ามีวิธีการรักษาที่มีหลักฐานว่าสามารถเปลี่ยนความพึงพอใจในเพศของคนได้เลย!

เน้นอีกทีครับ ว่า

ทางการแพทย์ไม่มีวิธีที่พิสูจน์ว่าสามารถเปลี่ยนความพึงพอใจในเพศของคนได้ผลเลย!

เพราะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของความ”ชอบ” เปรียบเหมือน คน ๆ หนึ่ง ชอบกินเนื้อหมูเกลียดเนื้อวัวมานาน คงไม่มีการรักษาแบบใดที่สามารถทำให้คน ๆ นั้น กลับมาชอบเนื้อวัวเกลียดเนื้อหมูได้ นอกจากจำฝืนทนกินไป หรืออย่างมากก็ทำได้แค่ทำให้เกลียดเนื้อหมูซะ

โดยส่วนใหญ่พบว่าปัญหาที่ทำให้คนกลุ่มนี้มาพบแพทย์ส่วนใหญ่จะเกิดจาก

1. พ่อ แม่ หรือครอบครัวยอมรับไม่ได้

พบได้บ่อย ๆ ที่พ่อแม่จะพามา หรือพ่อแม่มาปรึกษาแพทย์เพื่ออยากให้แพทย์แก้ไขให้ลูกชอบเพศตรงข้าม ซึ่งในกรณีนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ

การให้พ่อแม่ยอมรับได้ในสิ่งที่ลูกเป็น ลดความคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองอยากให้ลูกเป็น

ยอมรับว่าการเป็นคนดี การเป็นลูกที่ดี ไม่ได้วัดกันด้วยว่าเค้าชอบเพศอะไร

2. ตัวเองยอมรับตัวเองไม่ได้ (แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากครอบครัวหรือสังคมไม่ยอมรับอีกที)

แนวทางช่วยเหลือคือช่วยให้คน ๆ นั้นเข้าใจ และยอมรับตัวเองได้ มีการปรับตัว แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

สิ่งที่อยากจะย้ำเตือนก็คือการเป็น homosexual เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง (จากปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์และกายภาพ) เจ้าตัวไม่ได้เลือกที่จะเป็น

ดังนั้นมันไม่ใช่ความผิดของใคร

ไม่ใช่ความล้มเหลวของพ่อแม่หรือของลูก การเป็น homosexual ก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตของเค้าจะแย่กว่าคนอื่น รวมถึงไม่ได้แปลว่าอนาคตชีวิตคู่เค้าจะแย่กว่าคู่ชายหญิงทั่ว ๆ ไปด้วย สังคมไทยเองในระยะหลังเริ่มเปิดยอมรับได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เราจะมีวุฒิภาวะในการก้าวข้ามและยอมรับในเรื่องเหล่านี้ได้มากขึ้นครับ

บทความโดย หมอคลองหลวง จาก Facebook สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เว็บ phongxodiax.com ขอแนะนำ ความผิดปกติทางเพศpdf gender identity disorderคือ paraphiliaคือ จิตแพทย์เพศ ปัญหาอารมณ์ทางเพศ ปัญหาทางเพศศึกษา ตัวอย่างปัญหาทางเพศ โรคสับสนทางเพศ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นมีอะไรบ้าง เรื่องเพศสําคัญอย่างไร ข่าวปัญหาทางเพศของวัยรุ่น ทัศนคติเรื่องเพศในสังคมไทย ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ปัญหาจากพฤติกรรมทางเพศ อิทธิพลของเพื่อนที่มีต่อพฤติกรรม ปัญหาอารมณ์ทางเพศ พฤติกรรมทางเพศมีอะไรบ้าง พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น4ข้อ พฤติกรรมทางเพศppt อิทธิพลของเพื่อนที่มีต่อพฤติกรรม เรื่องเพศสําคัญอย่างไร ปัจจัยที่มีอิทธิพลอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น การป้องกันการเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นพฤติกรรมทางเพศวัยรุ่น
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์ [email protected]