วิธีใช้สิทธิ 1,000 บาท เพื่อ “ชิมช้อปใช้” ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

บอกต่อ:

ขั้นตอนการใช้สิทธิซื้อสินค้า 1,000 บาท

1. เมื่อเราต้องการใช้สิทธิให้กดเข้าไปที่แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”


จากนั้นเลือก “ใช้สิทธิซื้อสินค้า 1,000 บาท” โดยจะใช้สิทธิซื้อสินค้ากับร้านถุงเงินตามจังหวัดที่ได้ลงทะเบียนไว้ และสิทธิดังกล่าวจะหมดอายุภายใน 14 วัน หลังวันที่ได้รับ SMS ยืนยัน

 

2. นำ QR ไปชำระสินค้าที่ร้านค้าถุงเงินในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้

3. เมื่อนำ QR ไปชำระสินค้ากับร้านที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะขึ้นหน้า “ใช้สิทธิ”

พร้อมแสดงผลเพื่อให้เราตรวจสอบยอดเงินที่เราซื้อสินค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการ  จากนั้นกด “ยืนยันการใช้สิทธิ”

4. ระบบจะเราให้ยืนยันการทำรายการด้วย PIN 6 หลัก

ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับที่เราใช้ลงทะเบียนเพื่อสมัครแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”