เจดีย์ยอดด้วน (เขาสมอแคลง) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
บอกต่อ:

บนภูเขาที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างดี จะมีใครเชื่อไหมว่าในสมัยโบราณ บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ที่คนสมัยโบราณได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของชุมชน สิ่งที่หลงเหลือไว้เพื่อเป็นหลักฐานถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเชื่อที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังศัทธาของชาวชุมชนโบราณแห่งนี้ นั่นก็คือ

เจดีย์ยอดด้วน (เขาสมอแคลง)

เจดีย์ยอดด้วน (เขาสมอแคลง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีอายุราว 700 ปี พงศาวดารเหนือบันทึกไว้ว่า พระยาจิตรไวย แห่งเจ้าเมืองน่านสร้างเจดีย์องค์นี้เพื่อบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์เถระเจ้า คือ พระอุบาลีเถระและพระศิริมานนท์เถระ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ 2 รูปที่ได้รับนิมนต์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สร้างพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีการซ่อมแซมและบูรณะมาหลายครั้งแล้ว ลักษณะเจดีย์เป็นทรงลังกา มีฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 3 ชั้น หลังจากนั้นจะเป็นฐานย่อแปดเหลี่ยมแล้วขึ้นเป็นองค์ระฆัง

ลักษณะเด่นของเจดีย์ยอดด้วน (เขาสมอแคลง) คือบริเวณยอดเจดีย์องค์ระฆังจะมีเพียงแค่ครึ่งซีกเท่านั้น

ที่อยู่ : ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
การเดินทาง
จากจังหวัดพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก-หล่มสัก ประมาณกิโลเมตรที่ 14

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
https://thai.tourismthailand.org

บอกต่อ: