หุ้น THCOM ดิ่งกว่า 4% หลัง GULF ประกาศซื้อทั้งหมด

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด
บอกต่อ:

ราคาหุ้น THCOM เปิดตลาดเช้าวันนี้ ( 8 พ.ย.) ร่วงลงกว่า 4% หลัง GULF ประกาศเข้าซื้อหุ้นต่อจาก INTUCH พร้อมเตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลืออีก 58.87% ในราคาต่ำกว่าตลาด

โดยการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือTHCOM เช้าวันนี้ ร่วงลง 0.50 บาท หรือ 4.07% มาเคลื่อนไหวที่ระดับ 11.80 บาท สวนทางกับหุ้น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 1.49% มาเคลื่อนไหวที่ระดับ 51.25 บาท

เมื่อคืนที่ผ่านมา GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้เข้าซื้อหุ้น THCOM จาก บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ที่ราคา 9.92 บาท ในสัดส่วน 41.13% พร้อมเตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้น(เทนเดอร์) THCOM ที่เหลืออีก 58.87 % ที่ราคา 9.92 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาในกระดาน โดยเมื่อวานนี้ (7 พ.ย.) หุ้น THCOM ปิดตลาดที่ 12.30 บาท

การประกาศซื้อหุ้นของ GULF ครั้งนี้ให้เหตุผลว่า เพื่อลงทุนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของประเทศ และมีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่ธุรกิจ New Space ที่เติบโตในอนาคต ในขณะที่ INTUCH เตรียมนำเงินที่ได้จากการขายหุ้น THCOM จำนวน 4.47 พันล้านบาท ไปจ่ายปันผล

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า การเข้าซื้อหุ้นTHCOM จาก INTUCH จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งในเบื้องต้น บริษัท คาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1ของปี 2566

โดยภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM 41.13% จาก INTUCH ดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้น กลุ่มบริษัท จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(เทนเดอร์)ทั้งหมดของ THCOM จำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.87 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM)

ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH คือ ราคาหุ้นละ 9.92 บาท โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6,400.69 ล้านบาท และ/หรือการซื้อหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือราคาอื่นใด และ/หรือวิธีอื่นใด

ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โดยกลุ่มบริษัท อาจทำการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือวิธีอื่นใดดังกล่าวในช่วงเวลาหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ THCOM เสร็จสิ้น

สำหรับการซื้อหุ้นTHCOM รวมการทำคำเสนอซื้อ จะใช้เงินลงทุนมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 10,873.33 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าว มีความน่าสนใจ และเหมาะสมกับบริษัท ในหลายมิติ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การเติบโต และเพิ่มศักยภาพการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้

▪️ เป็นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจได้หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

▪️ เป็นบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายประเทศ ไม่ได้อิงรายได้จากภายในประเทศ (Local based) เพียงอย่างเดียว

▪️ มีโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ New Space ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ เงินทุนที่ใช้สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนั้นจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และ/หรือวงเงินสินเชื่อจาก สถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ

นายคิมห์ สิริทวีชัย กรรมการผู้อำนวยการ INTUCH ระบุ เตรียมจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 ม.ค.2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นไทยคม สัดส่วน 41.13% ให้ GULF
สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นTHCOM บริษัทจะพิจารณามาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของINTUCH

Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์